OM BES gaat geldboetes agressief innenMAANDAG, 02 APRIL 2012

KRALENDIJK — Het Openbaar Ministerie gaat deze week de straat op om nog openstaande geldboetes te innen. Met deze ‘geldboete inningactie’ wil het OM zorgen dat de boetes ook daadwerkelijk worden betaald. Wie niet betaalt, zal worden ingesloten in de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland, om de door de rechter opgelegde vervangende hechtenis uit te zitten.

Personen die een geldboete opgelegd hebben gekregen van de rechter en deze nog niet hebben betaald binnen de vastgestelde termijn, kan deze week bezoek verwachten. Elke maand worden er mensen op Bonaire door de rechter veroordeeld tot (onder andere) het betalen van geldboetes. Het OM stuurt na ontvangst van het vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg de veroordeelde een brief, waarin staat hoeveel en waar men moet betalen. Ook staat er in de brief een uiterste betaaldatum. De veroordeelde krijgt gemiddeld twee maanden de tijd om te betalen. Indien deze in gebreke blijft met betalen, wordt hij/zij op de lijst met openstaande geldboetes geplaatst. Om te zorgen dat deze boetes daadwerkelijk worden betaald, worden er ‘geldboete inningacties’ door het Openbaar Ministerie georganiseerd. De week zal er weer zo’n actie plaatsvinden.

De (plaatsvervangend) officier van justitie zal, vergezeld van de politie, personen gaan bezoeken die nog openstaande geldboetes hebben. Men krijgt dan de gelegenheid alsnog de boete te betalen. Om dit gemakkelijker te maken voor de burger zal er ook een medewerker van de Belastingdienst Caribisch Nederland meegaan, aan wie direct betaald kan worden. Indien er niet betaald wordt, zal de veroordeelde worden overgebracht naar de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland, alwaar hij/zij zal worden ingesloten om de door de rechter opgelegde vervangende hechtenis te gaan uitzitten.

Daarnaast zullen binnenkort ook alle in- en uitreizende passagiers op de luchthaven gecontroleerd worden op openstaande geldboetes. Indien aldaar geconstateerd wordt dat iemand nog een openstaande boete heeft, kan men daar direct betalen. Gebeurt dit niet, dan zal de persoon worden overgebracht naar de JICN om de vervangende hechtenis te gaan uitzitten.

Het OM adviseert dan ook eenieder die nog een openstaande geldboete heeft, om deze zo snel mogelijk aan de kassa van de Belastingdienst Caribisch Nederland te betalen.