Nu ook bedrijfsupdate MCB

6 maart 2017

Kralendijk - Maduro & Curiel’s Bank (MCB) Bonaire heeft de afgelopen maanden de gegevens van klanten met een privérekening geactualiseerd. De bank gaat nu hetzelfde doen met zakelijke rekeningen. Aanleiding voor de omvangrijke operatie is dat er in het Koninkrijk de afgelopen jaren nieuwe regels zijn ingevoerd voor het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme. Banken zijn daarom verplicht om interne procedures in te voeren.

MCB zegt aan de hoogste eisen te willen voldoen om ervoor te zorgen dat de bank niet gebruikt wordt voor ongeoorloofde activiteiten. Met de actualisatie van de gegevens wil MCB mogelijke risico’s identificeren en aanpakken. De komende weken zullen zakelijke klanten het verzoek ontvangen om hun bedrijfsdocumentatie te actualiseren.

Dit zijn onder andere kopieën van statuten, een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een vestigingsvergunning van het bedrijf. Maar ook identiteitsbewijzen en adressen van alle personen die voor de rekening tekenbevoegd zijn, aandeelhouders, commissarissen, managers en gemachtigden. Ook moeten formulieren worden ingevuld, die te vinden zijn op de website van MCB Bonaire. De gevraagde documenten kunnen worden ingeleverd bij de filialen in Kralendijk en Hato. Per post opsturen kan ook en sommige documenten kunnen worden gemaild. Alle informatie daarover staat in de brief die aan de zakelijke klanten wordt gestuurd.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao