Nog geen waardebeschikkingenvastgoedbelasting BES eilandenVRIJDAG, 13 JULI 2012

KRALENDIJK — De Belastingdienst Caribisch Nederland zal pas later dit jaar de waardebeschikkingen vastgoedbelasting versturen naar de belastingplichtigen. Dit in tegenstelling tot de aanvankelijke bedoeling om ze medio 2012 op de post te doen.

Vastgoedbelasting is in grote lijnen bedoeld voor eigenaren van een tweede woning op Bonaire, Saba of Sint Eustatius, en niet–natuurlijke personen (bedrijven) die onroerend goed bezitten.

Een waardebeschikking geeft de waarde van het onroerend goed aan voor de vastgoedbelasting. Op basis van deze waarde wordt de verschuldigde vastgoedbelasting bepaald.

De Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) vindt het belangrijk dat een zo groot mogelijke groep van de belastingplichtigen voor de vastgoedbelasting, op hetzelfde moment de waardebeschikking ontvangt. Door het uitstel heeft de B/CN meer tijd om het bestand met waarderingsgegevens verder op te bouwen.

Belastingdienst Caribisch Nederland zal nader bericht doen uitgaan zo gauw bekend is, wanneer de waardebeschikkingen vastgoedbelasting zullen uitgaan.