Nieuwe toezichthouders overheidsaccountantsbureau Soab van St. Maarten en CuracaoZATERDAG, 17 NOVEMBER 2012

WILLEMSTAD — De Raad van Toezicht van overheidsaccountantsbureau Soab is onlangs uitgebreid met twee leden, Franklyn Richards van St. Maarten en Charles do Rego van Curaçao.

Franklyn Richards is onder meer gezaghebber geweest van het eilandgebied St. Maarten en is nu voorzitter van het Sintmaartense pensioenfonds, voorzitter van de Raad voor de Rechtshandhaving en juridisch vertegenwoordiger van een aantal particuliere bedrijven. Hij studeerde overheidsfinanciën, economie en rechten. Charles do Rego heeft eveneens verschillende publieke functies vervuld, waaronder die van hoofd Bevolkingsregister en plaatsvervangend voorzitter van het Hoofdstembureau. Nu is hij onder meer lid van de Raad van Advies van Curaçao, voorzitter van de Monumentenraad en bestuurslid van National Archaeological & Anthropological Memory Management (NAAM). Hij studeerde sociale geografie in Nijmegen en is MBA. Voorts is hij sociaal-historisch onderzoeker met verschillende publicaties op zijn naam. Soab is als overheidsaccountant gespecialiseerd in de overheidssector en verricht naast de controle van jaarrekeningen veel gespecialiseerde consultancy-opdrachten en geeft waar nodig ook ondersteuning aan klanten binnen overheid en semi-overheid.