Nieuwe politiechef Basiszorg op St. Eustatius

MAANDAG, 17 MAART 2014 

KRALENDIJK — Sylvester Dieteren is sinds 19 februari de nieuwe Chef Basis Politiezorg op St. Eustatius. Hij ziet deze nieuwe uitdaging met vertrouwen tegemoet. “Ik zie niet alleen mijn verblijf, maar ook mijn werkzaamheden op Statia zeer positief tegemoet. De omvang en de ontvangst door de verschillende functionarissen, inclusief de leden van de Eilandsraad en het Bestuurscollege, voelen als een warme deken”, zegt hij.

Dieteren is 32 jaar werkzaam bij het ministerie van Defensie. In 1992 is hij overgestapt naar de Koninklijke Marechaussee. Hij brengt veel ervaring mee naar deze nieuwe functie. Voorheen was hij werkzaam als Hoofd Sectie Executieve Ondersteuning bij de Brigade Brabant Zuid, in Eindhoven. In de functie van Chef Basis Politie Zorg volgt hij Bas Germs op, die deze functie zes maanden heeft bekleed op het eiland.

In de afgelopen 21 jaar bij de Koninklijke Marechaussee is Dieteren werkzaam geweest in de verschillende taakvelden zoals Conflict en crisisbeheersing, Vreemdelingenstromen, Intelligence, Handhaving en Opsporing. Hij is altijd werkzaam geweest als leidinggevende in de verschillende operationele diensten en heeft ook leiding gegeven aan de Mobiele Eenheid (ME) en Bijzondere Eenheid (BE). De ME heeft als primaire taak verstoringen van de openbare orde te voorkomen of te bestrijden. De BE is een bijzondere eenheid die optreedt bij verzwarende omstandigheden waar sprake is van grote dreigingen van geweld.

“Na mijn plaatsing op St. Eustatius zal ik als Teamchef Grens voor de duur van drie tot vijf jaar op Bonaire geplaatst worden”, aldus Dieteren.

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is verantwoordelijk voor de grensbewaking van lucht- en zeehavens van de drie eilanden van Caribisch Nederland. Daarnaast voert de KMar ook politietaken uit op de luchthavens en ondersteunt de politie op Saba en St. Eustatius.

Bron: Amigoe, Curacao