Nieuwe locatie gevangenis op St. Eustatius bekendOverdracht terreinvoor bouw gevangenis

DONDERDAG, 10 MEI 2012

ORANJESTAD — De onderhandelingen tussen het ministerie van Justitie en de eilandelijke overheid van St. Maarten voor de bouw van een gevangenis op St. Eustatius, gingen vorig jaar van start en werden beëindigd met de aanwijzing van een stuk grond in de buurt van Man ‘O War.

Men heeft een akkoord bereikt over de overdracht van het terrein van ruim 20.000 vierkante meter aan de Rijksgebouwendienst met het doel een gevangenis te bouwen zoals maandag werd vermeld in een perscommuniqué van de regeringsvoorlichtingsdienst.

De overheid ontvangt 800.000 dollar voor de gronden. Men had twee andere opties voor de locatie van de bouw van de gevangenis. In eerste instantie was het industrieterrein bij Man ‘O War aangewezen voor de uitvoering van het project. Deze mogelijkheid werd echter verworpen omdat de industriële ontwikkeling in deze buurt ernstige nadelen zou ondervinden.

De tweede optie was bij Steward op de weg naar de plantentuin Miriam C. Schmidt. Dit werd ook van de lijst geschrapt door de bestemming van de gronden volgens de plannen voor ruimtelijke ontwikkeling en de grote mogelijkheden voor ecotoerisme.

Men koos voor de plaats achter de heuvels en direct ten oosten van de industrieterreinen en ten noorden van de F.D. Roosevelt Airport.

Het geld dat de overheid ontvangt voor de overdracht van deze gronden zal gebruikt worden ter financiering van het uiterst noodzakelijke project voor de constructie van het bestuurskantoor. Dit gezien de huidige huisvesting van de ambtenarij, die verspreid is over het hele eiland.

De bouw van de gevangenisfaciliteiten zal naar verwachting voor eind dit jaar van start gaan. Na de voltooiing zal de gevangenis veertig arbeidsplaatsen op St. Eustatius opleveren.