Nieuwe kansen 'sporttest' bij politie

02/03/2017

PARAMARIBO - De storm bij de politieorganisatie over het verplicht afleggen van de zogeheten ‘sporttest’ is gaan liggen. De Surinaamse Politiebond (SPB) had zich verzet tegen het besluit van de korpsleiding om bevorderingsvoorstellen aan te houden van personeel dat niet zou voldoen aan lichamelijke vaardigheidseisen. Volgens de bond zou dit besluit niet gedragen worden door een wettelijke grondslag, de normering onduidelijk zijn en de toepassing van de test vraagtekens oproepen.

Feitelijk hing de bui zichtbaar boven het hoofd van politiemensen sedert de aankondiging van toenmalig minister Edward Belfort in de vorige regeringsperiode. Hij wenste geen goedkeuring te geven aan bevorderingsvoorstellen zonder dat de verplichte lichamelijke vaardigheidstest met succes was afgerond. Over de inhoud van de test is weinig bekend.

Hoofdinspecteur Alimoedien Nasrullah, voorzitter van de commissie die toeziet op een gericht verloop van de vaardigheidstest, geeft inzicht in de inhoud van de test. In maart 2015 is een dienstvoorschrift uitgevaardigd waarin bijstelling van de lichamelijke vaardigheidseisen nader is geregeld. De test houdt in push ups (gedurende één minuut kunnen opdrukken met gestrekt lichaam slechts steunend op handen en voeten), sit-ups (gedurende één minuut vanuit rugligging kunnen opzitten) en twaalf minuten lopen. In het dienstvoorschrift is verder vermeld de leeftijdscategorie onder politiemannen en vrouwen en welke handelingen zij in de beschikbare tijd moeten verrichten om de test met succes af te ronden.

De geschiktheid van de politiefunctionaris is volgens Nasrullah als onderdeel van zijn functioneren genoemd in de wet. Daaronder wordt ook de fysieke vaardigheidstest gerekend. De vaardigheden worden binnen de dienst bijgebracht door politie-instructeurs die een opleiding hebben gevolgd bij het Nationaal Leger. De test wordt ook beoordeeld door deskundigen. Nasrullah wijst er verder op dat degenen die het oneens zijn met wat is gerold uit het functioneringsgesprek waarvan hen kennis wordt gegeven, de mogelijkheid hebben bij de minister in beroep te gaan.

Bij de gesprekken tussen de bond en de politieleiding is ook aandacht besteed aan het treffen van voorzieningen voor politieambtenaren die onder meer om gezondheidsredenen of enige vorm van overmacht de fysieke test niet kunnen ondergaan. "Die gevallen zullen per persoon worden bekeken door de korpschef", zegt Nasrullah.

Bron: de Ware Tijd, Suriname