Nieuwe cyclus grondbelasting ArubaDINSDAG, 17 JULI 2012

ORANJESTAD — De belastingdienst heeft de aangiftes voor de grondbelasting over het jaar 2012 verstuurd. Ze maakt belastingplichtigen (grondbezitters) er op attent dat het om het eerste jaar in een cyclus van vijf jaar gaat. Dat betekent dat het te betalen bedrag mogelijk kan zijn veranderd.

Iedereen die op 1 januari juridisch eigenaar is van een stuk grond, ongeacht of het op basis van vruchtgebruik, erfpacht of eigendom is, betaalt grondbelasting. Deze belasting wordt berekend op basis van de economische waarde van een huis of van de jaarlijkse huur. De conditie van het eigendom bepaalt dus hoe hoog de grondbelasting is. Het te betalen bedrag is vijf jaar lang hetzelfde. Daarna wordt opnieuw een berekening gemaakt, waarbij onder andere wordt gekeken naar bijbouw, renovatie of schade als gevolg van brand. Is er veel veranderd, dan heeft dit dus gevolgen voor de grondbelasting. Het belastingtarief is 0,4 procent van de waarde van het eigendom, waarbij de eerste 60.000 florin niet worden meegerekend.

Alle belastingplichtigen die grondbelasting verschuldigd zijn, moeten het formulier uiterlijk op 27 juli hebben ontvangen. Wie deze post niet krijgt, moet naar het hoofdkantoor van de belastingdienst in Cumana om een duplicaat aan te vragen. Dat kan op vertoon van een geldig identificatiebewijs. Wie vragen heeft over de grondbelasting, kan zich wenden tot de afdeling Klantenservice bij het hoofdkantoor in Wayaca of bij het Hulpbestuurskantoor in San Nicolas.

Dubbele brieven

Bij het versturen van post door de belastingdienst gaat het nog wel eens mis. Zo ontvingen sommige klanten recentelijk twee keer een brief (naheffingsaanslag 2012) in verband met het betalen van bbo.