Nieuwe Arubaanse Financien-minister Bermudez: Achterstallige betalingen overheid ‘binnenkort ingelost’

DINSDAG, 29 JULI 2014

ORANJESTAD — Achterstallige betalingen van de overheid aan overheidsinstanties en de private sector - het gevolg van de nog altijd niet getekende Landsbegroting 2014 - moeten binnen korte tijd worden ingelost. Dat heeft de nieuwe minister van Financiën en Overheidsorganisatie, Angel Roald Bermudez (63), gistermiddag tijdens zijn eerste publieke optreden als bewindsman duidelijk gemaakt.

Gisteren werd in het Afkondigingsblad van Aruba een wet gepubliceerd (van 24 juli), die de minister van Financiën machtigt tot het aangaan van 164 miljoen florin extra aan leningen. In totaal is het bedrag waarvoor de minister leningen mag aangaan, verhoogd van 175 miljoen florin naar 339 miljoen florin. Hiermee kan de overheid, in afwachting van de definitieve goedkeuring van de Landsbegroting, vooralsnog aan haar verplichtingen voldoen. De machtiging stelt specifiek dat het Land de lening(en) mag gebruiken voor ‘aflossingen van reeds aangegane verplichtingen en rentekosten’.

Begroting

Tijdens de persconferentie gistermiddag introduceerde premier Mike Eman zijn nieuwe collega aan het publiek. Eman sprak ook kort over de begrotingsproblematiek. Hij hoopt daar deze week meer duidelijkheid over te kunnen geven, nadat hij met gouverneur Fredis Refunjol heeft gesproken. Refunjol was vorige week in Nederland voor overleg met de Nederlandse minister van Koninkrijksrelaties en Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. De gouverneur kwam afgelopen zaterdag terug maar heeft nog niet met de premier om tafel gezeten, liet Eman gisteren weten. De minister-president heeft de hoop dat wellicht deze week nog de ‘impasse’ wordt doorbroken. Vandaag zou in de Ministerraad worden gesproken over medewerking aan het lopende onderzoek van College Financieel Toezicht (Cft) naar de Landsbegroting. De regering zou ‘onder voorbehoud’ bereid zijn om inzage in cijfers te geven van de verschillende overheidsafdelingen. Het eindrapport van de onderzoekscommissie over de begroting wordt in de laatste week van augustus verwacht.

Vet snijden

Na de introductie van Eman sprak Bermudez kort over de uitdagingen en doelstellingen voor de komende jaren. “Ons begrotingstekort is ongeveer 6 procent en we hebben een staatsschuld van ongeveer 70 procent van het bbp. Bovendien is de begroting van 2014 nog altijd niet goedgekeurd.” Bermudez gaat het financieel beleid, ingezet na de installatie van het kabinet Mike Eman II, voortzetten. “Een restrictief beleid, gesteund door de Centrale Bank en internationale instanties. De overheidsuitgaven moeten onder controle worden gehouden en iedereen moet zich aan de begroting houden.” Waar mogelijk wil Bermudez verder bezuinigen op het overheidsapparaat. “Waar vet is, moet gesneden worden.” Hij wijst opnieuw naar de begroting, waar personeelskosten enorm op drukken. Bermudez benadrukt verder het belang van het publiceren van betrouwbare en realistische cijfers en jaarrekeningen. Tenslotte spreekt de nieuwe minister over het moderniseren van het belastingsysteem. “Wetten moeten eenvoudiger worden.” Het doel is om de belastinginkomsten te ‘optimaliseren’ en achterstanden weg te werken. Daarnaast wil Bermudez niet uit het oog verliezen dat de Arubaanse economie gestimuleerd moet worden. “Financiën is niet op zichzelf staand. Ik maak deel uit van een team en beslissingen die ik neem, hebben consequenties voor andere ministeries.” Op de vraag of het eindrapport van Cft het hem straks niet moeilijk maakt om zijn eigen koers te varen, zegt hij het volgende: “Wanneer experts met aanbevelingen komen, is het altijd verstandig om dat in ieder geval mee te nemen in je overweging.” Wel benadrukt hij dat eventuele maatregelen ‘rechtvaardig’ verdeeld moeten worden, waarbij de ‘breedste schouders’ het meeste moeten dragen.

Beëdiging

In het gezelschap van andere ministers, familie en de secretaris van de ministerraad werd Bermudez gistermiddag door plaatsvervangend-gouverneur Ella Tromp Yarzagaray ingezworen als minister van Financiën en Overheidsorganisatie. Bermudez vervangt Juan David Yrausquin die vorige maand zijn ontslag nam na perikelen omtrent de Landsbegroting 2014. Minister Bermudez is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen. Hij studeerde Civiel- en Bedrijfsrecht aan de universiteit van Rotterdam en behaalde zijn postdoctoraal Fiscaal Recht aan de Leidse universiteit. Bermudez heeft ook een inspecteursopleiding van de Nederlandse Belastingdienst afgerond. In het kabinet Henny Eman I, het eerste kabinet na de Status Aparte, was Bermudez (vanaf 1987) ook al vakminister. Hij verving Benny Nisbet (PPA) die uit de toenmalige coalitieregering stapte.

Bron: Amigoe, Aruba