Nieuw registratiesysteem voor bedrijven onder Sector Arbeid CuraçaoDINSDAG, 17 JULI 2012

WILLEMSTAD — De Sector Arbeid, voorheen de Directie Arbeidszaken, heeft een nieuw registratiesysteem voor bedrijven, die op het eiland gevestigd zijn, in gebruik genomen. Het gaat hierbij om een geautomatiseerd systeem, dat veel uitgebreider is dan het systeem dat tot nu toe werd gehanteerd en dat veel meer informatie vergt van de bewuste bedrijven. Het systeem houdt in dat een bedrijf, voordat een verzoek wordt ingediend voor een vergunning, eerst via het nieuwe systeem geregistreerd moet worden. De Sector Arbeid is gevestigd in de Pietermaai Mall & Parking in de binnenstad.