Nieuw computersysteem GIS maakt problematiek dengue Aruba inzichtelijk



DONDERDAG, 12 JANUARI 2012

ORANJESTAD — Gele Koorts Muskiet Bestrijding (GKMB) werkt sinds enkele maanden met een geografisch informatiesysteem (GIS). Daarin houdt de dienst bij - per adres waar deze bestrijdingswerkzaamheden uitvoert - hoeveel broedplaatsen van de denguemug er zijn aangetroffen. GKMB stelt deze informatie ook beschikbaar aan het Openbaar Ministerie (OM), in verband met op te leggen boetes. De systemen van GKMB en het OM zijn namelijk niet automatisch aan elkaar gekoppeld.

GIS bevalt goed, aldus een medewerker van GKMB. “Als we een adres doorkrijgen waar we moeten gaan controleren, dan kunnen we in dit computersysteem meteen de historie van dat adres zien. Met andere woorden, of er al vaker broedplaatsen van de denguemug zijn geweest.” Die informatie is om meerdere redenen van belang. Dankzij dit computersysteem wordt de geografische verspreiding van dengue ‘met één druk op de knop’ inzichtelijk, aldus GKMB. Zo weet de dienst per district, straat en zelfs dus per adres nauwkeurig waar veel broedplaatsen waren en waar dus problemen met denguemuggen waren of zijn. Dat helpt bij een wijkgerichte aanpak, bijvoorbeeld met spuiten. GIS inzetten is, zo laat de overheidsdiensten weten, één van de adviezen die de dienst kreeg van de Pan American Health Organization (Paho).

De informatie uit GIS maakt ook het gedrag van bewoners inzichtelijk. Want daarmee is te zien of vanaf een bepaald adres regelmatig meldingen van denguebroedplaatsen komen. In dat geval kan volgens de overheidsdienst de conclusie worden getrokken dat de bewoners van het huis of de gebruikers van het perceel het met de bestrijding van dengue niet zo nauw nemen. Dergelijk gedrag kan van invloed zijn op de boete.

Directie Volksgezondheid, waar GKMB onder valt, laat weten dat de boetes die tot nu toe zijn uitgeschreven, in bedragen varieerden van 50 tot 150 florin. Het OM, die deze bedragen dus bepaalt en er voor zorgt dat de bekeuring ook daadwerkelijk bij de burger terecht komt, kon voor het sluiten van deze editie niet zeggen of ze de boetes al naar de burger heeft gestuurd en of er al boetes zijn betaald.

Overigens zegt Volksgezondheid dat er maandag en dinsdag in totaal vijftien boetes zijn uitgedeeld. GKMB zei eerder nog dat het er achttien waren.

Wie mag boetes uitschrijven
Medewerkers van GKMB zijn niet bevoegd om proces-verbaal op te maken. Ze zijn, zo laat Directie Volksgezondheid weten, wel toezichthoudend ambtenaar en dragen er zorg voor dat bepaalde wetten worden nageleefd. Om boetes te mogen uitschrijven, moeten ambtenaren de opleiding ‘buitengewoon agent van politie’ (BAP) volgen. Directie Volksgezondheid heeft drie BAP-ers in dienst. Daarnaast zijn uiteraard politie-agenten ook bevoegd om boetes uit te schrijven. In het Dengue Swipe Team, dat momenteel de wijken van St. Cruz controleert op broedplaatsen van dengue, zit een BAP-er en een wijkagent. Op die manier mag het Swipe Team dus boetes uitdelen als ze denguebroedplaatsen zien. Volksgezondheid laat verder nog weten dat ze een opleiding gaat starten om meer ambtenaren op te leiden als Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA). Het is de bedoeling dat ook medewerkers van GKMB deze boa-opleiding gaan volgen.