Nierdialyse kost Surinaams Staatsziekenfonds jaarlijks miljoenen

DE WARE TIJD:

Dialysekosten SRD 44 miljoen per jaar


18/05/2012

Paramaribo - Het dialyseren van patiënten kost jaarlijks miljoenen Surinaamse dollars. Op jaarbasis betaalt het land ruim SRD 43.680.000 aan kosten voor het dialyseren van patiënten. Omgerekend is dat SRD 124.000 per patiënt.Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting betaalt ruim 51,3 procent voor hun verzekerden, het Staatsziekenfonds komt in voor 32,2 procent, terwijl de resterende 16,5 procent door de particuliere verzekeraars wordt betaald.

Predialyse

Om deze kosten te drukken, wordt nu landelijk de nadruk gelegd op vroege signalering van patiënten door predialyse. De predialyse is gericht op interventies zoals medicatie, dieet, bewegen en begeleiding. Daarnaast wordt ook een aandacht besteed aan motivatiegesprekken om mensen bewust te maken over een gezonde leefstijl.

“Volgens berekeningen levert de predialyse meer gezondheidswinst en minder kosten op”, zegt Glenn Uiterloo, bedrijfsleider van het Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC). Iemand één jaar uit de dialyse houden levert op jaarbasis een besparing van SRD 60.000 op. Maandelijks is dat SRD 5.000.Op honderd personen is de besparing op jaarbasis ruim SRD 6.000.000.

Plannen NNC

Er zal dus meer geïnvesteerd worden in preventie. “We hebben de dialyseoperatie al onder controle. We gaan ons nu richten op het verminderen van de toestroom van patiënten. Als wij dat kunnen stabiliseren, zal ik heel blij zijn.” De primaire preventie zal gericht zijn op gezonde mensen en de secundaire preventie op mensen die riskant gedrag vertonen en risicogroepen. De tertiaire preventie zal zich richten op de predialysepatiënten. De resultaten zullen op zijn vroegst na tien jaar zichtbaar zijn.

“We zijn een langetermijnstrategie aan het voorbereiden om de toestroom op korte termijn te stuiten.”

Er zal geld worden gestopt in de preventie. Volgens Uiterloo staan de primaire en secundaire preventie nog in de kinderschoenen. Om een aanvang te maken is een momenteel een preventieplan in voorbereiding. Echter zit het NNC met een tekort van artsen en verpleegkundigen. Momenteel werken 38 verpleegkundigen in het NNC, maar er is behoefte aan vijftig verpleegkundigen.

Grootste groep slachtoffers

“De grootste getroffen groep zijn de mannen,” stelt Uiterloo. Ruim 66 procent van de dialyserende patiënten is man, terwijl 34 procent vrouw is. Volgens de deskundige bereiken de campagnes de mannen niet en bezoeken zij de bijeenkomsten ook niet. Bij de laatste opendeurdag die georganiseerd is door het NNC was meer dan tachtig procent van de bezoekers vrouw.

“Hierin moet verandering komen. Wij moeten nu een beleid gaan voeren om ook de mannen te bereiken”, vindt Uiterloo. “We willen naar de plekken gaan waar de mannen zijn. Bijvoorbeeld op hun werkplek.”Hij merkt ook op dat de meeste mannen pas naar de dokter gaan wanneer ze ernstig ziek zijn. “Maar ook daaraan zullen we werken.”.-.