Nederlandse Voortgangscommissie positief over financiële ondersteuning St. MaartenZATERDAG, 17 NOVEMBER 2012

DEN HAAG — De voortgangscommissie voor de plannen van aanpak voor St. Maarten is over het algemeen positief over de vorderingen die in de periode van april tot juni geboekt zijn. In de laatste voortgangsrapportage meldt de commissie dat de verhoging van het budget voor de plannen van aanpak waarschijnlijk voldoende zal zijn voor 2012.

“In de ogen van de commissie is hiermee de voornaamste dreiging voor stagnatie van de plannen van aanpak, (namelijk) het geld is op, nu verdwenen.” De commissie is ook positief over de verruiming van de zogeheten kleine kas, waardoor betrokken organisaties zonder toestemming vooraf over een ruimer budget kunnen beschikken.

Tegelijkertijd is de commissie bezorgd over het uitstel van de renovatie van de gevangenis. “Naar nu blijkt is gebeurd waar de commissie voor gewaarschuwd heeft, namelijk het gebruiken van het Grenshospitum als overloop voor gedetineerden waar geen plek meer voor was in de Point Blanche-gevangenis. (...) Voor de commissie staat nu voorop dat door alle betrokkenen betere afspraken binnen de keten moeten worden gemaakt en dat men er daarbij van doordrongen moet zijn dat alsnog en op korte termijn tijdelijke huisvesting voor dertig gedetineerden gevonden moet worden.”

De commissie schat dat de meeste plannen van aanpak in de loop van volgend jaar kunnen worden afgerond, namelijk voor de organisatie van de Landsrecherche, de afdeling Burgerzaken en het ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur. Als de renovatie van de Point Blanche-gevangenis op korte termijn start, kan die begin 2014 worden afgerond, net als de reorganisatie van het Korps Politie. Het plan van aanpak voor de Nieuwe Toelatingsorganisatie is inmiddels afgerond en de verwachting is dat ook het opzetten van een afdeling Juridische Zaken en Wetgeving dit jaar kan worden afgerond, als er voldoende personeel kan worden gevonden. De plannen van aanpak voor St. Maarten en ook voor Curaçao hebben officieel een looptijd tot oktober 2014, na een verlenging met twee jaar waar afgelopen zomer toe besloten werd.

De voortgangsrapportage is eind oktober al besproken door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies, premier Sarah Wescot-Williams en Justitie-minister Ronald Duncan. Tijdens dat gesprek heeft Spies haar zorgen geuit over de vorderingen met betrekking tot de politie en de gevangenis.