Nederlandse specialisten voor genetisch onderzoek straks ‘overbodig’

23/02/2017

PARAMARIBO - Als het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) erin slaagt om een polikliniek klinische genetica op te zetten zal de komst van specialisten uit Nederland niet meer nodig zijn. De klinische genetica houdt zich bezig met onderzoek van en voorlichting over erfelijke en aangeboren afwijkingen. In de voorbije periode is elk jaar speciaal hiervoor een team van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) naar Suriname gekomen.

Op 15 februari hebben het AZP en het UMGG een intentieverklaring getekend over het opzetten van een eigen afdeling in de Surinaamse instelling. Bij de intentieverklaring is ook een plan opgenomen voor het opleiden van een klinisch en een assistent-klinisch geneticus. De opleiding zal grotendeels in Nederland plaatsvinden.

In de eerste week van februari was het team onder leiding van professor Conny van Ravenswaaij voor de vijfde keer hier voor een missie. Die bestond uit klinisch genetici en kinderneurologen. Het voornaamste doel van deze missie is om bij alle consultaties vast te stellen wat de oorzaak is van de problemen en om zo de juiste behandeladviezen te kunnen geven.

Tijdens deze missie zijn in het AZP patiënten gezien op de afdeling neurologie en kindergeneeskunde. Er is hierbij samengewerkt met de afdeling gynaecologie. De Nederlandse specialisten hebben ook colleges verzorgd voor studenten van de Faculteit Geneeskunde, zodat kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaringen op verschillende niveaus plaatsvindt. Er zal ook met de Medische Faculteit worden gewerkt aan het opnemen van een vast aantal college uren van klinische genetica in het curriculum.

Genetisch onderzoek wordt vooralsnog in samenwerking met het Medisch Wetenschappelijk Instituut gedaan. De dna monsters worden verzonden naar Nederland.

Bron: de Ware Tijd, Suriname