Nederlandse minister Spies maant tot spoed bij reorganisatie Curacaose politieVRIJDAG, 12 OKTOBER 2012

DEN HAAG — De reorganisatie van de politie laat te lang op zich wachten. “Dit conflict duurt te lang. Ik heb er bij de minister op aangedrongen snel tot besluitvorming te komen. Hij gaf aan dat dit punt op korte termijn moet zijn opgelost.” Dat schrijft minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van de laatste twee voortgangsrapportages over de Plannen van Aanpak voor taken, die Curaçao nog niet zelfstandig kon uitvoeren na de ontmanteling van de Antillen.

Spies besprak de voortgang op 20 september met de toenmalige minister van Justitie, Elmer Wilsoe. Tijdens het gesprek gaf Wilsoe aan dat de aanwijzing door de Rijksministerraad gevolgen heeft voor de uitvoering van de plannen van aanpak, maar volgens Spies hoeft dat niet zo te zijn. “De aanwijzing leidt op dit moment tot een stringenter financieel beleid in Curaçao, maar dat neemt niet weg dat de uitvoering van de plannen van aanpak ook ten tijde van de aanwijzing kan doorlopen. Dat geldt bijvoorbeeld voor niet-financiële acties, zoals het komen tot een convenant met de politievakbonden, maar ook voor de uitvoering van projecten die gefinancierd worden met middelen die nog beschikbaar zijn binnen de door Nederland beschikbaar gestelde samenwerkingsmiddelen”, aldus Spies. De minister wees er bovendien op dat de plannen van aanpak deels betrekking hebben op onderhoud en het vinden van geschikte mensen voor openstaande vacatures. “Hiervoor kunnen nog steeds verplichtingen worden aangegaan. Al met al kan geconstateerd worden dat de door de Rijksministerraad opgelegde aanwijzing geen belemmering hoeft te zijn voor de uitvoering van de plannen van aanpak.”

Vertraging

In de voortgangsrapportages over de periode van januari tot maart en van april tot juni 2012, die Spies naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, staat dat het uitblijven van een overeenkomst tussen minister Wilsoe en de vakbonden ook gevolgen heeft op andere terreinen. “(Er) kan gemeld worden dat nog steeds onderhandelingen plaatsvinden aangaande het Rechtspositie Besluit, waardoor deelprojecten van dit Implementatieplan die van een meer duurzaam karakter zijn, zoals projecten gerelateerd aan opleidingen en cursussen, nog niet gerealiseerd kunnen worden.” Er is om diezelfde reden ook vertraging ontstaan bij het verbeteren van de IT-infrastructuur, al wordt dit wel voorbereid.

Met betrekking tot de gevangenis constateert de voortgangscommissie dat een aantal doelstellingen niet gehaald is. Twee projecten – namelijk het vervangen van kanteldeuren en het inrichten van kantoren voor afdelingshoofden – werden wel gerealiseerd, maar achttien projecten niet, waaronder de inrichting van werkplaatsen, een magazijn en het toegangsgebouw, de aanleg van een intercomsysteem en een brandmeldcentrale. Op het gebied van personeel is er nu al een tekort van 35 voltijds medewerkers en dat aantal groeit snel. “In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de contracten van enkele medewerkers op sleutelposities niet zullen worden verlengd. (...) Er is evenwel nog geen opvolging geregeld voor deze functies, waardoor het de verwachting is dat er in de dagelijkse bedrijfsvoering grote problemen zullen ontstaan welke, naast de dagelijkse aansturing van de organisatie, ook de uitvoering van het Geïntensiveerde Plan van Aanpak zullen gaan raken.”

Spies had Wilsoe aangeboden om te helpen bij het werven van personeel voor de gevangenis, aangezien de ex-minister van Justitie zich vooral richtte op het aantrekken van voormalig personeel van de Kustwacht en werknemers uit Nederlandse gevangenissen.