Nederlandse minister Plasterk gaat uit van medewerking St. Maarten aan onderzoek

WOENSDAG, 30 OKTOBER 2013 0

DEN HAAG — Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat er vooralsnog van uit dat St. Maarten mee zal werken aan het onderzoek naar integriteit, waar de Rijksministerraad met een aanwijzing opdracht voor heeft gegeven. Plasterk schrijft dit in antwoord op vragen van SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak.

Van Raak verwees naar de opdracht van premier Sarah Wescot-Williams in The Daily Herald aan ambtenaren om niet mee te werken. “De minister-president wijst volgens de krant op de mogelijke bevoegdheid van de regering om ambtenaren te verbieden om aan een onderzoek mee te werken. Ik ga ervan uit dat de regering van St. Maarten zal meewerken aan het onderzoek conform besluit van de Rijksministerraad”, schrijft Plasterk in een reactie hierop.

De minister schrijft verder dat er al lange tijd geruchten en incidenten zijn over een gebrek aan integriteit en vermoedens van corruptie. “Er is een algemeen gedeeld gevoel bij burgers, bedrijven en buitenlandse overheden dat de deugdelijkheid en het behoorlijk functioneren van het bestuur in ruime zin op St. Maarten een probleem vormt dat groter en dieper is dan zich laat aanzien. Met de regering van St. Maarten is regelmatig overleg gevoerd over de in het land ontstane situatie. Het is de Rijksministerraad niet voldoende gebleken dat de regering van St. Maarten daar alle zorg en aandacht voor heeft gehad, en uiteindelijk komt de reputatie van het Koninkrijk in het geding. Dan is het een taak en verantwoordelijkheid van de Koninkrijksregering om die maatregelen te nemen die nodig zijn”, aldus Plasterk. “Het staat de regering van St. Maarten natuurlijk vrij alsnog zelf een onderzoek te starten. Dit komt echter niet in de plaats van het onderzoek waartoe de Rijksministerraad nu opdracht aan de gouverneur heeft gegeven.”

Bron: Amigoe, Curacao