Nederland besteedde 60.000 euro aan rechtshandhaving Suriname in 2011

DE WARE TIJD:

Ondanks scherpte in relatie; Nederland gaf Suriname in 2011 33 miljoen euro

11/06/2012

DEN HAAG - Ondanks de verslechterde politieke relatie heeft Nederland in 2011 ongeveer 33,3 miljoen euro aan Suriname uitgegeven. Dat Nederland ondanks de relatie op scherp staat toch zoveel ontwikkelingshulp heeft gegeven aan Suriname, heeft volgens Mega Combinatie/ PALU-parlementariër Henk Ramnandanlal puur te maken met het eigen belang in de lopende projecten. Nederlandse consultants en aannemers die ingezet worden in die projecten, zoals de dijk van Coronie, varen goed bij de hulp.

“Stopzetting daarvan zou slechts betekenen dat die economische belangen direct geraakt worden”, aldus Ramnandanlal Uit het jaarverslag 2011 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) van het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken, blijkt dat vorig jaar 60.000 euro is besteed aan de sector rechtshandhaving en technische assistentie bij de drugsbestrijding in Suriname. Op de begroting voor 2011 stond een bedrag van 200.000 euro. Volgens de bewindslieden Uri Rosenthal en Ben Knapen heeft dit deels te maken met niet of te laat ingediende declaraties van andere departementen, deels met het feit dat er reeds veel investeringen gedaan zijn in de drugsbestrijding op de luchthaven van Suriname. In de HGIS zijn de buitenlandactiviteiten van de Nederlandse departementen opgenomen. Uit de jaarverslagen 2008, 2009 en 2010 van de HGIS blijkt dat achtereenvolgens 42,7 miljoen, 78,3 miljoen en 56,7 miljoen aan hulp aan Suriname is verstrekt. Eigen belang Ramnandanlal, die in De Nationale Assemblee diverse keren zijn stem heeft laten horen over de Nederlandse ontwikkelingshulp, constateert dat de 1,6 miljard euro aan ontwikkelingshulp de afgelopen 35 jaren voor Suriname heel weinig ontwikkeling heeft gebracht. Hij stoort zich daarom ook niet aan de maatregel van de gemeente Amsterdam die onlangs besloten heeft een stop te zetten aan projecten die lopen met de Surinaamse overheid. Ook niet aan het gegeven dat de Nederlandse regering de resterende ontwikkelingshulp van twintig miljoen euro die nog niet is gealloceerd, heeft opgeschort.

“Op de eerste plaats moeten we constateren dat als Nederland ontwikkelingshulp geeft, die bedoeld is om een bepaald zelfbelang te behartigen. Hoe mooi misschien de doelstellingen van de ontwikkelingshulp zijn en in dit soort rapporten worden vastgelegd, waar het uiteindelijk op neerkomt is in hoeverre die hulp kan worden ingezet om het economische belang van Nederland te dienen”, constateert Ramnandanlal. “We zien ook dat van de hulp die gegeven is aan Suriname om zogenaamd de rechtsstaat te versterken, heel weinig gegaan is naar bestrijding van de criminaliteit waar het Surinaamse volk dagelijks onder gebukt gaat.” De hulp op dit stuk is veelal gegaan naar drugsbestrijding, omdat Nederland daar zelf last van heeft. De huidige regering die kennelijk ook op dit vlak verschilt van de voorgaande regering en op het pad van een integrale benadering zit van criminaliteitsbestrijding, zal daarom volgens Ramnandanlal geen oor vinden bij de beleidsmakers in Nederland om daar financiële ondersteuning aan te geven. Deze Surinaamse regering staat naar de mening van het assembleelid voor de uitdaging om in de komende regeerperiode de basis te leggen voor de autonome ontwikkeling van het land. “En ik denk dat de conceptie daar is. Wat we er nog aan moeten doen is uitvoering geven aan die conceptie”, zegt Ramnandanlal. Het assembleelid geeft aan dat anders dan 35 jaar geleden, Suriname nu zelf in staat is een aantal zaken te financieren, zoals investeringen in de olie- en energiesector. Hij vindt dat nu gebruik gemaakt moet worden van de hoge prijzen van olie, bauxiet en goud, en te investeren in meer duurzame sectoren als toerisme en landbouw. Zolang dit niet gebeurt, kan het land door tegenvallende prijzen worden teruggeworpen. “De enige beperking die we momenteel hierbij ondervinden,is onze eigen kracht en onze eigen uitvoeringscapaciteit. En die is zorgwekkend laag”, aldus Ramnandanlal.