Nauwelijks economische groei verwacht in 2013 op CuracaoVRIJDAG, 09 NOVEMBER 2012

WILLEMSTAD — Het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) verwacht een zeer zwakke economische groei voor 2013. Dat kwam gisteren naar voren bij de presentatie van de ‘Current Economic Developments and Perspectives for 2013’, waarbij diverse sprekers aan het woord kwamen. Uitgegaan wordt van twee scenario’s. In het optimistische scenario groeit het bbp met 0,7 procent, in een wat voorzichtiger scenario zal er een krimp zijn van 0,3 procent.

Curaçao heeft te maken met een zwakke export, die volgens het MEO in het komende jaar wel iets (tussen de 0,6 procent en 2,3 procent) zal stijgen, en een stijgende import. In het optimistische scenario zullen private investeringen toenemen met 40 miljoen gulden, in het voorzichtige scenario met 15 miljoen. De verwachting is dat er alleen duidelijke groei zal zijn in de toeristische sector. In het gunstigste geval zal dat 7 procent zijn, in het pessimistische scenario 3 procent.

Toerisme

Het MEO presenteerde gisteren ook de verwachte eindcijfers voor 2012. In dit jaar zal er volgens het MEO uiteindelijk een economische groei zijn van 0 procent met een inflatie van 3,3 procent. Deze inflatie zal in 2013 ongeveer op hetzelfde niveau blijven. In 2012 is enige groei te zien in de toeristische sector. Het aantal overnachtingen steeg met 8 procent. Er was ook groei te zien voor wat betreft luchtvaart en cruiseschepen: 5 procent meer luchtpassagiers en 14 procent meer cruisepassagiers. De non-toeristische export bleef op hetzelfde niveau als vorig jaar. Door internationale macro-economische ontwikkelingen loopt het toerisme vanuit de Verenigde Staten en Nederland wel terug, waardoor Curaçao zich meer zal moeten richten op andere toeristenmarkten, zoals Canada, Venezuela en Duitsland.

Andere sectoren

De ontwikkelingen in 2012 bij andere sectoren waren minder rooskleurig, zoals in de bouw waar veel projecten stil liggen, te zien aan bijvoorbeeld de dalende verkoop van bouwmaterialen (bijvoorbeeld bakstenen -4 procent). De opbrengst van de raffinaderij zal naar verwacht in 2012 eveneens minder zijn dan in 2011. De detailhandel laat een dubbel beeld zien, met aan de ene kant meer ontwikkelingen door het toerisme, aan de andere kant minder koopkracht van de Curaçaose consument, hogere operationele kosten en meer competitie door nieuwe supermarkten en ‘upscale shops’. In de nutssector was er 1 procent meer commercieel elektriciteitsverbruik en 11 procent meer waterverbruik, maar de totale productie van elektriciteit nam met 5 procent af. De bankensector heeft te maken met een door de Centrale Bank afgekondigde kredietbevriezing door de verslechtering van de betalingsbalans en een toenemend tekort aan deviezen. Deze sector zal ook nieuwe manieren moeten vinden om overliquiditeit tegen te gaan. De haventransportsector tot slot kreeg te maken met een afname in gewicht van de afgehandelde vrachthoeveelheid voor de lokale markt van 1 procent.

Beleid

Zulaika Mook, sectordirecteur van het MEO, zette aan het eind van de presentatie het geformuleerde beleid voor economische ontwikkeling uiteen. Dit is op de eerste plaats gericht op buitenlands economisch beleid, waarbij gefocust wordt op de concurrentiepositie van Curaçao, het versterken van bestaande relaties en het aangaan van nieuwe strategische samenwerkingsverbanden. Dit zijn handelsovereenkomsten met landen in de regio, investeringsakkoorden, belastingverdragen en representatie in internationale platformen. Ten tweede wordt er gewerkt aan een economisch ontwikkelingsbeleid, waarbij naast het versterken van de economische structuur ook gefocust wordt op ‘high added value’-productiesectoren. Hieronder worden verstaan toerisme, logistiek, e-commerce, de internationale financiële dienstverlening en de olie-industrie. MEO is ook bezig met een economische lange termijnstrategie (DEO), die nog afgerond moet worden en naar verwacht volgend jaar geïmplementeerd wordt.