Mogelijke bijstelling economisch groeicijfer CuraçaoZATERDAG, 17 MAART 2012

WILLEMSTAD — Mogelijkerwijs zal het economisch groeicijfer van de Curaçaose economie moeten worden bijgesteld, nu blijkt dat de economie van Curaçao in het derde kwartaal van 2011 een minimale groei van 0,3 procent heeft gekend. De zwakke groei werd aan de ene kant mogelijk gemaakt door een robuuste groei van de export van goederen en diensten en aan de andere krant door een inkrimping van de lokale vraag naar goederen. Ook werd een inflatie van 2,9 procent geregistreerd. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de prijzen van olie en voedsel in de maand september.

Eind vorig jaar heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in een publicatie bekend gemaakt dat de economie van Curaçao over heel 2011 met 0,1 procent is gekrompen. Deze cijfers werden berekend aan de hand van de gegevens over de eerste twee kwartalen van 2011. Het eerste kwartaal van 2011 kende volgens de CBCS noch groei noch krimp (een zogenaamde 0 procent-groei). In het tweede kwartaal registreerde de CBCS een groei van 0,9 procent.

De economische groei zette zich dus in het derde kwartaal voort. De cijfers over het vierde kwartaal moeten nog geproduceerd worden. Maar gezien het feit dat de economie is blijven groeien zullen mogelijk de jaarlijkse groeicijfers van de Curaçaose economie ook bijgesteld moeten worden.

Volgens de indicatoren was de economische groei in het derde kwartaal van vorig jaar te danken aan een scherpe groei in de externe vraag naar lokale producten. Dit kwam door een opleving van de raffinaderij, meer activiteiten in de vrije zone, bunkering en een toename van het aantal toeristenovernachtingen.

Hoewel er geen toename was in het aantal geïmporteerde goederen werd wel een stijging van de import geregistreerd, voornamelijk door een toename van de prijs van olie.

Volgens CBCS-directeur Emsley Tromp hebben zowel Curaçao als St. Maarten aanzienlijke vertraging opgelopen in de financiële rapportage. Gegevens over de ontwikkelingen van de openbare financiën waren schaars. Desondanks heeft de Centrale Bank bepaalde ramingen gedaan. Deze wezen uit dat de Curaçaose overheid een cash-tekort van 25,4 miljoen gulden registreerde in het derde kwartaal van vorig jaar.