Ministerraad St. Maarten haalt Cft-deadline nietMAANDAG, 01 OKTOBER 2012

PHILIPSBURG — De Raad van Ministers zal morgen vergaderen over de concept-begroting voor 2013. Dit is een dag later dan de door het College Financieel Toezicht (Cft) vastgestelde deadline, die al uitgesteld was.

De ministerraad had de begroting tijdens een buitengewone vergadering vrijdag moeten behandelen, maar dat was niet het geval. Minister van Financiën Roland Tuitt verklaarde aan The Daily Herald vrijdagavond dat hij en het ministerie van Financiën de laatste hand moesten leggen aan het concept, voordat de begroting doorgenomen kon worden door de ministerraad, die goedkeuring moet verlenen aan de besparingen. Voor wat betreft de overschrijding van de Cft-deadline, stelde Tuitt dat men slechts één dag te laat was.

De conceptbegroting moest volgens de wet op 1 september ingediend zijn bij het Cft. Tuitt had om een uitstel van een maand verzocht en men had hem in de gelegenheid gesteld om het tekort op de begroting op te heffen. Dit hield in dat hij moest schrappen in de wenselijkheidbegroting en de lijst van projecten van de verschillende ministeries.

De Koninkrijkswet die het tijdelijke financieel toezicht op Curaçao en St. Maarten regelt, staat geen begrotingstekorten toe. Men had Tuitt tijdens de persconferentie van de ministerraad vorige week gevraagd over het fiscaal pakket met verlichtende maatregelen voor burgers en bedrijven. Hij bleef vaag in zijn antwoord over het onderwerp en wilde slechts kwijt dat er verlichting zou komen vooral op het gebied van onderwijs. Zijn commentaar leidde tot speculatie binnen de gemeenschap. Men vroeg zich af of de door de National Alliance geleide regering de verantwoordelijkheid zou aanvaarden voor betaling van schoolgelden, zoals tijdens de verkiezingscampagne in september 2010 was beloofd.