Minister Spies: ‘Binnen anderhalve week overtuigende oplossing begrotingstekort’ op CuraçaoVRIJDAG, 15 JUNI 2012

WILLEMSTAD — Binnen anderhalve week moet de regering van Curaçao met een overtuigend plan van aanpak komen om het begrotingstekort van ruim 163 miljoen gulden op te lossen.

Dat zei minister Liesbeth Spies van Koninkrijkszaken (CDA) gisteren nogmaals na het gesprek met premier Gerrit Schotte (MFK) en minister van Justitie Elmer Wilsoe (PS), politieke crisis of niet.

Maar als dat plan niet naar tevredenheid is, dan nog blijft het koffiedik kijken of die aanwijzing van de Rijksministerraad er zal komen voor Curaçao voor wat betreft de financiële verantwoordelijkheid. “We zitten in een traject waaruit moet blijken dat Curaçao een financieel gezonde toekomst tegemoet kan gaan.” Zoals bekend heeft het College financieel toezicht (Cft) vorige week de alarmbellen geluid, nu de begroting van het land een tekort vertoont. Spies zei gisteren wel dat ze de indruk heeft dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt en dat binnen anderhalve week dat pakket met maatregelen er zal liggen. “Maar het moet heel concreet zijn, voor minimaal de 82 miljoen gulden waarvoor het Cft het noodzakelijk vindt dat er ombuigingen plaats moeten vinden.”

Het Cft acht het moeilijk haalbaar dat per 1 september hervormingen in de gezondheidszorg doorgevoerd zullen zijn. Dat argument vindt Spies begrijpelijk en dat kan alleen maar in het voordeel van de Curaçaose regering werken. Maar het ligt écht aan de regering om met maatregelen te komen om het gat te dichten en het land weer financieel gezond te maken.

Rechtshulp

In de vergadering gistermorgen is het onderwerp rechtshulpverzoeken niet behandeld. Dat komt volgende week aan de orde tijdens het bilateraal overleg tussen minister van Justitie Elmer Wilsoe en zijn collega Ivo Opstelten. Spies heeft nogmaals naar voren gebracht dat de brief van Wilsoe aan de Amerikaanse autoriteiten volgens haar niet door de beugel kan. In die brief doet Wilsoe een verzoek om het beslag op de rekeningen van de verdachte nummerbaas Robbie dos Santos op te heffen. Maar net als het eenzijdig opheffen van de consensus-Rijkswetten, wat volgens Spies ook niet kan, heeft Wilsoe daar een andere mening over.

Tot slot is er ook gesproken over de voortgang van diverse samenwerkingsprogramma’s tussen Curaçao en Nederland, zoals de Institutionele Versterking Bestuur en het Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma. Curaçao zal aan de voortgang hiervan werken na respectievelijk 2013 en 2014, als de financiering vanuit Nederland wordt beëindigd.