Minister Jamaloodin geen moeite met Rijksministerraad over begroting CuraçaoDONDERDAG, 02 FEBRUARI 2012

WILLEMSTAD — “De Rijksministerraad beschikt blijkbaar niet over de laatste informatie betreffende goedkeuring door het College financieel toezicht (Cft) van de begroting van Curaçao. Hierbij is duidelijk sprake van een gebrek aan coördinatie tussen het Cft en de minister belast met Koninkrijksaangelegenheden, Liesbeth Spies.” Dit stelt minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK) die verklaart absoluut geen moeite te hebben met het extra ingelaste agendapunt tijdens de Rijksministerraad van aanstaande vrijdag.

Volgens de minister is het duidelijk dat Spies niet over de allerlaatste correspondentie tussen het Cft en de regering van Curaçao beschikt. In de correspondentie van 21 december wordt de goedkeuring van de begroting van Curaçao door het Cft onderschreven, aldus Jamaloodin.

Voor wat betreft de ongerustheid die recentelijk door de voorzitter, Age Bakker, van het Cft werd geuit inzake het negatief eigen vermogen en de mogelijke negatieve consequenties voor de begroting, zegt Jamaloodin niet de mening van het Cft te delen.

De regering heeft voor 2012 een bedrag van 25 miljoen gulden begroot aan inkomsten aan dividenden van Curaçaose overheids-nv’s en semioverheidsinstellingen. Ongerustheid over het wel of niet innen van dit bedrag is misplaatst, vindt Jamaloodin, omdat deze inkomsten vrijwel gegarandeerd zijn.

Jamaloodin legt uit dat de dividenduitkering door overheids-nv’s en semioverheidsinstellingen recentelijk werd omgezet in een zogenoemde ‘license fee’. Deze wordt door de regering vastgesteld. Op die manier krijgt de regering een gegarandeerd bedrag van de overheids-nv’s en semioverheidsinstellingen. De situatie voor deze omzetting was een onwerkbare volgens Jamaloodin, daar de overheids-nv’s en semioverheidsinstellingen kapitaal dat als dividenduitkering was bestemd, voor andere doeleinden konden aanwenden. Met de introductie van de ‘license fee’ is dit niet meer mogelijk, aldus di financien-topman.