Minder sterke groei bruto nationaal inkomen 2011 Suriname

DE WARE TIJD:

25/08/2012

DEN HAAG - Het bruto nationaal inkomen (bni) bedroeg in 2011 ruim 4,5 miljard Amerikaanse dollar. Dit is in vergelijking met 2010 een toename is van 224 miljoen US dollar zegt raadsadviseur Jules Wijdenbosch. Maar vanwege een daling in de productie van bauxiet en aluinaarde en de verlaagde prijs ervan, was de groei van het bni in 2011 minder sterk dan de jaren ervoor.

Van 2007 tot en met 2010 was er sprake van een groei tussen de 9 en 21 procent, terwijl in 2011 het ging om slechts 5 procent. Ondanks de tegenvallers in 2011 zien de vooruitzichten voor de economische groei er volgens Wijdenbosch zeer goed uit. Belangrijk is volgens hem wel, dat de prijzen voor de voornaamste exportproducten, zoals goud, aardolie en aluinaarde, in de toekomst gunstig blijven. De grootste uitdaging vormt de noodzaak van diversificatie van de economie door sterke groei van de duurzame productiesectoren, vindt de raadsadviseur.

Beroepsbevolking

Suriname heeft in 2011 uit een zevental hoofdsectoren het bni van 4,5 miljard Amerikaanse dollar. Per eind 2011 behoren 201.535 van de 540.000 inwoners tot de actieve beroepsbevolking. Dat is 37 procent van de totale bevolking. Dienstverlening, private en publieke sector, bieden 71 procent van de werkgelegenheid. Raadsadviseur Jules Wijdenbosch die deze cijfers vrijgeeft, analyseert dat de mijnbouwsector, in het bijzonder goud, aardolie en bauxiet, met 1,6 miljard Amerikaanse dollar de grootste bijdrage levert aan het nationale inkomen. Hierna volgen de private diensten (28 procent) en overheidsdiensten (14 procent). De mijnbouw vertoont ook de sterkste groei, gevolgd door bosbouw, private diensten en constructie. Overige sectoren waaronder landbouw en visserij, vertonen matige of geen groei. Voor wat de werkgelegenheid betreft zegt Wijdenbosch dat in een deel van de dienstverlening er sprake is van verborgen werkloosheid met een lage productiviteit. Dit geldt in het bijzonder voor de centrale overheid en de handel. De arbeidsproductiviteit is het hoogste in de goederenproductie, die 29 procent van de werkers bevat. Werkers in de landbouw hebben veelal neveninkomsten net als veel ambtenaren.

Matching cijfers

Fiscaal jurist Robby Makka is totaal verrast met deze cijfers. De regering had zich voorgenomen om in 2012 een bni van ruim 4,5 miljard US dollar te hebben. “Maar dat is nu al bereikt. Als de cijfers kloppen, dan zien ze er veelbelovend uit.” Makka pleit voor een matching van deze cijfers met onder andere de realisatiecijfers en het Jaarplan 2011. Ook Makka ziet een belangrijke uitdaging voor Suriname, namelijk de verdere diversificatie van de economie, waardoor de afhankelijkheid van enkele sectoren doorbroken wordt. Ook bij werkgelegenheid ziet hij een belangrijke uitdaging, namelijk de hervorming van de publieke sector en de verdere ontwikkeling van de private sector. “Ik hoop dat de regering deze cijfers niet gaat politiseren of ze populistisch gaat gebruiken, maar deze verder inhoudt zal gaan geven in de begroting van 2013.” Want Makka is benieuwd naar de cijfers in de begroting 2013 die op 1 oktober door president Desi Bouterse aan De Nationale Assemblee wordt aangeboden. “Deze eindcijfers van inkomsten en uitgaven moeten straks in de begroting van 2013 gaan kloppen”, vindt de fiscaal jurist.