Milieubewustwording begint vorm te krijgen

24/01/2017

PARAMARIBO - Suriname heeft nog een lange weg te gaan bij de bewustwording over hoe met het milieu moet worden omgegaan. Toch valt op dat er kleine, maar belangrijke stappen worden gezet.

Stichting Support Recycling Suriname (Suresur) die in 2015 een project is gestart voor het scheiden, ophalen en laten verwerken van plastic verpakkingsmateriaal, noteert dat steeds meer burgers op eigen initiatief het materiaal verzamelen, laten ophalen of dat zij het zelf brengen naar een verzamelpunt.

De secretaris van de stichting, Jeroen Cornelissen, zegt dat de groeiende bewustwording en betrokkenheid van de gemeenschap blijkt uit het afvalmateriaal met een gewicht van vijftig ton, dat binnen een jaar op de verzamelpunten is opgehaald. Steeds meer buurtorganisaties en maatschappelijke groepen doen een beroep op de stichting om de wijk of het ressort waar ze actief zijn een afvalbak te plaatsen. In sommige buurten wordt verpakkingsmateriaal, zoals petflessen echter gewoon in het milieu gedumpt.

Glenn Ramdjan van Suresur zegt dat de voorbereidingen voor het instellen van een afvalfonds voor allerlei soorten verpakkingsmateriaal vorderen. Vertegenwoordigers van de stichting praten deze week met de verantwoordelijke commissie van De Nationale Assemblee en haar juristen over het afvalfonds. "Eigenlijk is de wet een van onze laatste hordes, voordat het fonds officieel kan worden ingesteld, omdat we van vrijwel alle importeurs en producenten van plastic afvalmateriaal ondersteuning genieten."

Bron: de Ware Tijd, Suriname