Miguel Pourier presenteert nieuw ‘Masterplan Bonaire 2025’WOENSDAG, 28 MAART 2012

KRALENDIJK — Miguel Pourier, ex-premier van de Nederlandse Antillen, zal binnenkort het ‘Masterplan Bonaire 2025’ presenteren aan de Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Hij was ook medeopsteller van het visionaire ontwikkelingsplan voor Bonaire uit 1992, ‘Groei met behoud van Cultuur en Natuur’. Op initiatief van gedeputeerde van Economische Zaken Burney el Hage is Pourier opnieuw gevraagd om te helpen een nieuw masterplan voor het eiland te ontwerpen.

Sinds 2008 werkt Bonaire aan een vervolg op het ontwikkelingsplan van 1992. Op initiatief van El Hage, die toentertijd ook gedeputeerde was, is wederom een beroep gedaan op Pourier om deel te nemen aan het opstellen van een nieuw masterplan voor Bonaire. Nu, vier jaar later zal het ‘Masterplan 2025’ dat ingeleid wordt met een voorwoord van Pourier, binnenkort gepresenteerd worden aan de Eilandsraad en het publiek.

Bonaire heeft, in vergelijking met de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen, in een heel vroeg stadium de waarde van de natuur, cultuur, solidariteit, veiligheid en rust onderkend als welzijnsbepalende factoren. Vaak waren het enkele invloedrijke personen, zoals Lodewijk D. Gerharts of Don Steward, die met hun vooruitziende blik eraan toe hebben bijgedragen dat Bonaire thans over uitzonderlijke natuur- en onderwaterparken beschikt. De wettelijke bepalingen die Bonaire in een vroeg stadium heeft genomen, hebben een remmende invloed gehad op een aantal negatieve ontwikkelingen, door bijvoorbeeld het speervissen te verbieden en het aantal toegestane duiken te quoteren, waardoor inherente schade aan de koraalriffen kon worden tegengegaan. Ook het ongeremd kappen van bomen voor de productie van houtskool werd aan banden gelegd. Al deze maatregelen gingen niet zonder tegenstand en onbegrip bij voornamelijk het armste deel van de bevolking, die vaak van dit soort activiteiten moest zien rond te komen.

Een oplossing voor het probleem van loslopende geiten heeft lang op zich laten wachten, omdat rekening moest worden gehouden met de schaarse economische activiteiten op het eiland. Het ecologisch belang moest daardoor noodgedwongen wijken voor het economische.

In het jaar 1992 speelde ook het economisch belang een heel belangrijke rol. Er werd belangstelling getoond voor de vestiging van een raffinaderij op het eiland. De Nederlandse regering, geschrokken van de desastreuze gevolgen die zo’n vestiging op het karakter van het eiland zou hebben, beloofde met alternatieve economische voorstellen te komen. En zo zag de Commissie Pourier onder voorzitterschap van de oud-premier het levenslicht. Voor het eerst werd getracht een integrale benadering voor de socio-economische ontwikkeling van Bonaire in kaart te brengen, waarbij factoren zoals de gemoedelijkheid van de bevolking, de rust die het eiland uitstraalt, de schoonheid van de natuur, de rijke cultuur en de veiligheid werden belicht.

Nu twintig jaar later, wordt via het Bonaire Masterplan 2025 niet alleen gekeken naar wat zich sinds 1992 heeft afgespeeld, maar wordt ook vooruit gekeken en wel tot het jaar 2025. Ondanks sommige afwijkingen qua uitvoering van het rapport van 1992, volgt ook dit masterplan de lijn die toen werd uitgezet. En met betere garanties voor wat betreft de uitvoering, omdat door de nieuwe staatkundige structuur van Bonaire een aantal zwaktepunten, zoals een niet optimaal fungerend bestuursapparaat en het gebrek aan financiën, normaliter tot het verleden gaan behoren.