‘Met vijf werkvergunningen direct naar Dimas’ op ArubaMAANDAG, 11 JUNI 2012

ORANJESTAD — Sinds 1 juni kunnen werknemers die vijf achtereenvolgende werkvergunningen hebben, zich direct bij Dimas (Departamento Integracion, Maneho y Admision di Stranhero) melden voor verlenging of om de vergunning te laten omzetten naar een andere werkgever. Daartoe heeft Arbeid-minister Otmar Oduber (AVP) besloten.

De adviesprocedure van Departamento di Labor (DPL) komt te vervallen voor mensen die dus al vijf jaar of langer legaal met een werkvergunning op Aruba zijn. DPL bracht advies uit aan Dimas over dergelijke vergunningsverzoeken, maar die stap heeft de minister nu dus weggenomen. Werknemers die vijf achtereenvolgende werkvergunningen hebben, ongeacht welke functie, kunnen zich sinds 1 juni direct melden bij Dimas.

Volgens het persbericht wordt de aanpassing in de vergunningprocedure gezien als een ‘menselijkere behandeling’ van de personen die al vijf jaar op legale ‘en dus eerlijke’ wijze op Aruba verblijven.

Trouwen

Eind mei liet Dimas al weten dat buitenlanders die trouwen met een Arubaan, straks volgens de nieuwe Landsverordening toelating en uitzetting LTU) - mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan - geen vergunning meer nodig hebben. Als de nieuwe LTU is aangenomen door het parlement, zijn deze mensen ‘van rechtswege’ toegelaten en hoeven ze geen vergunning meer te hebben. Ook personen die ná 2006 getrouwd zijn met een Arubaan en nu een vergunning hebben, worden van rechtswege toegelaten.