MEO dient voorstel LGO-project in

14 januari 2016


Willemstad - Het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) gaat voor Curaçao als Land en Gebied Overzee (LGO) nog deze maand een project- voorstel indienen bij de vereniging van LGO-gebieden, de Overseas Countries and Territories Association (Octa), om in aanmerking te komen voor een subsidiebedrag van 200.000 euro, waarvan 40.000 euro door het land zelf opgebracht moet worden.


Het project dat Curaçao gaat indienen heet ‘Power Concepts’ en heeft tot doel een drietal be- drijven te steunen die met inno- vatieve nog niet bestaande pro- ducten of diensten op de markt willen komen. Dit is onlangs tij- dens een persconferentie door minister Eugene Rhuggenaath (PAR) naar voren gebracht. Vori- ge week woensdag is het Strate- gisch Plan van MEO door de mi- nisterraad goedgekeurd, wat een voorwaarde was van Octa om een projectvoorstel te kunnen indienen.


Voor ‘Power Concepts’ is het belangrijk dat de producten of diensten op het eiland gemaakt of aangeboden worden en dat er een export-potentie in zit. Mocht het projectvoorstel door Octa in mei van dit jaar geaccepteerd worden, dan zal er een voorlichtingscampagne door MEO georganiseerd worden waarbij verschillende bedrijven of personen hun plannen kunnen indienen. Deze plannen moeten uiteraard voldoen aan bepaalde vastgestelde criteria.


Er zal dan een selectie gemaakt worden van drie bedrijven waar MEO mee verder gaat. Het bedrag van 200.000 euro zal dan verdeeld worden. Het is overigens zo dat 80 procent oftewel 160.000 euro door de Willemstad - Het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) gaat voor Curaçao als Land en Gebied Overzee (LGO) nog deze maand een projectvoorstel indienen bij de vereniging van LGO-gebieden, de Overseas Countries and Territories Association (Octa), om in aanmerking te komen voor een subsidiebedrag van 200.000 euro, waarvan 40.000 euro door het land zelf opgebracht moet worden.


Het project dat Curaçao gaat indienen heet ‘Power Concepts’ en heeft tot doel een drietal bedrijven te steunen die met innovatieve nog niet bestaande producten of diensten op de markt willen komen. Dit is onlangs tijdens een persconferentie door minister Eugene Rhuggenaath (PAR) naar voren gebracht. Vorige week woensdag is het Strategisch Plan van MEO door de ministerraad goedgekeurd, wat een voorwaarde was van Octa om een projectvoorstel te kunnen indienen. Voor ‘Power Concepts’ is het belangrijk dat de producten of diensten op het eiland gemaakt of aangeboden worden en dat er Europese Unie gedoneerd wordt, maar dat 20 procent (40.000 euro) door het LGO-land zelf opgebracht moet worden.


In het Curaçaose plan wordt uitgegaan van het aangaan van een lening van 40.000 euro tegen een lage rente. Het Curaçaose projectvoorstel wordt ondersteund door de Curaçaose promotieen investeringsstichting van MEO, Curaçao Investment and Export Promotion Foundation (Cinex), de University of Curaçao (UoC), de Kamer van Koophandel (KvK), het mi- nisterie van Financiën, het Curaçao Innovation & Technology Institute (Citi) en ontwikkelingsbank Korpodeko.


Er zal een expertcommissie van drie personen geïnstalleerd worden die de projectvoorstellen evalueert op competitiviteit, op hoe innovatief het project is, op de mate waarin werkgelegenheid gecreëerd wordt, op de economische sector waarin het project ontwikkeld wordt en wat de sociale en milieutechnische bijdrage is. De sectoren die de voorkeur genieten zijn toerisme, hightech-diensten, Informatie Techonologie (ICT), landbouw, schone energie, waste management, diepzee-onderzoek, culturele en creatieve industrie, logistieke dienstverlening, bouwsector, business-advies en training, medische gezondheidszorg en ‘space’-technologie.


Voor Curaçao wordt het nog spannend of het projectvoorstel ook goedgekeurd wordt door Octa, want alle LGO-landen dingen mee en er is een maximum bedrag door de Europese Unie beschikbaar gesteld. Overschrijden de ingediende projecten dit maximumbedrag, dan zal Octa keuzes moeten maken, zo wordt vanuit MEO tegenover het Antilliaans Dagblad uitgelegd.


Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao