Mensenrechtenorganisatie ‘Allied Collective’ sleept Surinaamse Staat voor Inter-Amerikaans Hof

DE WARE TIJD:

15/06/2012

Politieoptreden is ‘standrechterlijke executie’

Paramaribo - De mensenrechtenorganisatie ‘Allied Collective’ sleept de Staat Suriname voor het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens (ICHR) voor wat zij noemt de “vermoedelijke standrechterlijke executie” door de politie van drie notoire criminelen en een vierde persoon dinsdagavond op het Maretraiteproject te Tout Lui Faut.

De klacht wordt thans voorbereid en binnen twee weken ingediend bij het ICHR. Naast deze zaak worden ook twee andere zaken van twee mannen die door de agenten zouden zijn doodgeschoten te Meerzorg en aan de Coppenamestraat ingediend bij het Hof. Ook daar wordt de politie verweten van “vermoedelijke standrechtelijke executies”.

Kernargument

“De Staat moet een beeld van wet en recht schetsen en niet van terreur en geweld”, benadrukt Robert Hewitt van ‘Allied Collective’. Hij wil verder niet in details treden over deze drie zaken. Maar zijn kernargument is dat de politie vuurwapengeweld slechts mag toepassen om zichzelf te verdedigen. De vier doden van dinsdag waren niet gewapend. “De politie mag geen signaal sturen dat zij verdachten zullen doodschieten. In een rechtstaat hoort een crimineel onschuldig geacht te worden, totdat hij schuldig wordt bevonden door de rechter”, stelt Hewitt.

Aanpak juist

Waarnemend politiechef Tjin Liep Shie, minister van Justitie en Politie, Edward Belfort en produreur-generaal Subhaas Punwasi, hebben tijdens een persconferentie woensdag aangegeven dat zij de aanpak van de politie de bewuste avond de juiste vinden. Los van het feit dat de criminelen een bijna vijftien jaar durend traject van geweld hebben, zouden zij sommeringen van de politie om zich over te geven hebben genegeerd. De politie zou genoodzaakt zijn om vuurwapengeweld te gebruiken. Hewitt stelt daarop dat slechts de rechter mag oordelen over het lot van een verdachte, ongeacht de beschuldigingen. Vooral in gevallen van onschuldige verdachten zou dit principe van eminent belang zijn. “De politie moet bij de rechter bewijzen als de beschuldigingen waar zijn.” Risico Het beeld van terreur en geweld vanuit de politie laat Suriname volgens Hewitthet risico lopen dat slapende honden gewekt zullen worden. Criminele harden zouden juist ervan uitgaan dat zij nog harder terug moeten slaan tegen een politiekorps dat zich jury, rechter en beul waant.

“Er zijn genoeg voorbeelden van toename in geweldadige criminaliteit in Caribische landen als Jamaica. Ook Somalië is een duidelijk voorbeeld waar de situatie zodanig geëscaleerd is tot wetteloosheid”, waarschuwt de mensenrechten-vertegenwoordiger. Hij verduidelijkt dat de klacht zal verzoeken dat de gevallen van “vermoedelijke standrechtelijke executies” onderzocht worden door een internationale commissie. Suriname riskeert in het uiterst geval een VN-resolutie tegen schending van mensenrechten.

Parlementariër Carl Breeveld: “Als men internationaal de noodzaak daartoe ziet moet een onderzoek plaatsvinden. Als land hebben wij niets te verbergen.” Breeveld gaat er wel van uit dat de justitiële toppers de juiste toedracht van de gebeurtenissen van dinsdagnacht hebben weergegeven. Hij kan zich wel terugvinden in de kritiek van Allied Collective: “Suriname moet niet de weg opgaan van alsmaar schietende politiemensen. Wij moeten proberen dit crimineel gedrag anders te tackelen.” Het probleem zou de samenleving tot diepgaande grondige bezinning moeten dwingen. Op alle niveaus van de samenleving, vanaf gezinnen, op scholen, binnen sportorganisaties en de beelden die via de televisie worden vertoond zouden gericht moeten zijn op het positief ontwikkelen van de gemeenschap. Breeveld wijst erop dat de keerzijde van de medialle is dat de mannen die de dood hebben gevonden met een betere vorming een positieve bijdrage aan de maatschappij konden leveren. Met Vaderdag om de bocht, zou de gebeurtenissen nog meer te betreuren zijn.