Meningsverschil Apothekers en Staats Ziekenfonds Suriname over ordening sector

DE WARE TIJD:

23/01/2012

Paramaribo - Terwijl de Vereniging van Apothekers (VVA) pleit voor het bemensen van de commissie van toezicht en geschillen, ziet het Staats Ziekenfonds (SZF) liever dat president Desi Bouterse snel de wet op gezondheidstarieven tekent. “Dan weet iedereen waar we aan toe zijn”, meent SZF-directeur Stephen Comvalius.

De partijen bevinden zich in een patstelling, met als basis vaststelling van de tarieven voor medicamenten. “Al gedurende drie jaar merken we dat de relatie verslechterd”, aldus VVA-voorzitter Vinoj Sewbarathmisser. Op grond daarvan heeft hij graag dat minister Celsius Waterberg van Volksgezondheid de commissie van toezicht en die voor geschillen spoedig bemenst. Deze twee commissies zijn wettelijk vereist, maar sinds enkele jaren zijn deze niet bemenst. De voorzitter denkt dat met deze twee commissies de druk op de relatie tussen partijen verminderd kan worden.

Boeven
Sinds begin vorig jaar hebben spelers binnen de gezondheidssector, zoals de VVA, de vereniging van medici en de Nationale Ziekenhuisraad gevraagd om deze bemensing. Een brief in april heeft ook niet tot resultaat geleid. Comvalius die geen moeite heeft met deze bemensing, denkt evenwel dat dit geen soelaas zal bieden, “in het verleden heeft het ook niet gewerkt”. De relatie tussen de apothekers en het SZF is vanaf per 15 januari echt verziekt. Vanaf die datum heeft de SZF de apotheken opgedragen bij hun declaraties ook de betreffende offertes en kwitanties te overleggen. Het fonds vindt dat het op jaarbasis ongeveer SRD drie miljoen teveel betaald aan de apotheken. Dit omdat de apotheken declareren volgens de tarieven van het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS), maar vaak de medicijnen elders goedkoper hebben ingekocht. De apothekers vinden dat met de stelling van Comavius zij als boef worden uitgemaakt.

Sewbarathmisser geeft aan dat zijn leden verplicht zijn volgens de BGVS tarieven te declareren en dus geen keus hebben. Comvalius geeft aan dat dit inderdaad zo is. “Maar daarom laten wij het verleden voor wat het is en willen wij het nu anders aangepakt hebben”. Het fonds en de apothekers zijn in onderhandeling over een nieuw tarief, aangezien het oude volgens de apothekers niet kostendekkend is.

Verschil
De VVA-voorzitter voert aan dat zijn organisatie voorstander is van een andere afrekenmethode, waardoor geruzie voorkomen kan worden. Hij vindt het jammer dat zijn organisatie nu in een kwaad daglicht wordt geplaatst, terwijl onder andere in de periode ’98 2000, toen sprake was van een voorthollende inflatie, dezelfde organisatie wel goed was om met koersverlies zaken voor te financieren. Een ander punt waar partijen een totaal verschillende kijk op hebben is de positionering van het SZF in het veld waar zij zelf verzekeraar is. Onder andere is het SZF bezig apotheken op te zetten, heeft het een tandartsenpraktijk en wordt een verpleeghuis voorbereid.

Sewbarathmisser vraagt zich af met welk doel en waar de organisatie, die klaagt over te tekortschietende premies, het geld vandaan haalt. Ook merkt hij op dat terwijl andere apothekers geen vergunning krijgen voor het opzetten van hulpapotheken, het SZF deze toestemming wel krijgt. Aan de apothekers wordt aangegeven dat een gediplomeerd apotheker moet zijn. Volgens de wet zou elke farmaceutische handeling, onder toezicht van een apotheker moeten gebeuren. Comvalius ziet zaken anders. Hij geeft aan dat de hulpapotheken van het SZF geen medicijnen bereiden. Alles wordt vanuit de hoofdapotheek aangeleverd. “Dan heb je toch geen apotheker nodig?”.

Over de tandartsenpraktijk zegt de SZF-directeur dat zijn organisatie daarvoor een minimale investering heeft gepleegd. Het verpleeghuis wordt opgezet uit fondsen van de Franse overheid. “Dus ik doe het met vrijwel geen investeringskosten”, legt Comavlius uit. Over het waarom heeft hij ook een verklaring: “Het is goed om als je bezig bent in de sector ook zelf een vinger aan de pols te hebben. En dat doe je het best als je zelf ook actief bent. Dan weet je precies wat er werkelijk gebeurd”.