Meeropbrengsten uit belastingen moeten terugvloeien naar BES-eilandenZATERDAG, 31 MAART 2012 07:49

KRALENDIJK — Volgens Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte wijzen de voorlopige cijfers uit, dat in 2011 de belastingen veel meer hebben opgebracht dan is geraamd. Nu zal de toezegging van de staatssecretaris moeten worden waargemaakt, dat de meeropbrengsten terug moeten vloeien naar de eilanden. Daarbij dient ervoor gezorgd te worden dat de inwoners concreet baat hebben bij eventuele belastingverlagingen.

Zo moet een verlaging van de abb leiden tot prijsdaling en niet tot hogere marges voor de ondernemingen. Dat staat in de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden.

De invoering van een nieuw fiscaal stelsel BES per 1 januari 2011 heeft niet alleen ingrijpende wijzigingen tot gevolg gehad ten opzichte van het oude – Nederlands-Antilliaanse – stelsel, maar heeft ook maatwerk geleverd voor elk van de drie eilanden van Caribisch Nederland. Niet alleen de regelgeving is gewijzigd, ook de invordering is geprofessionaliseerd. Voorheen liet de invordering te wensen over, waardoor er achterstanden ontstonden en de overheid inkomsten misliep. Nu wordt adequaat geïncasseerd en zijn de Belastingdienst en Douane bezig om de procedures rondom in- en uitvoer klantvriendelijker te organiseren.

Volgens Stolte is door het optreden van de staatssecretaris van Financiën – onder andere zijn snelle komst naar de eilanden en de snelheid waarmee aanpassingen en maatregelen zijn doorgevoerd – de onvrede over de nieuwe fiscale maatregelen weggenomen en omgebogen naar waardering.

De meeropbrengsten uit de belastingen 2011 zullen nu moeten terugvloeien naar de eilanden, zoals toegezegd door de staatssecretaris, op een wijze dat de inwoners van de eilanden er concreet baat bij hebben. Een verlaging van de abb moet leiden tot prijsdaling en niet tot hogere marges voor de ondernemingen. Een mechanisme om dat te borgen ontbreekt, maar is wel noodzakelijk, aldus de Rijksvertegenwoordiger.

De ondernemers in Caribisch Nederland vinden dat de voorziene verbeteringen in het ondernemersklimaat, als gevolg van het nieuwe fiscale systeem, niet zijn uitgekomen. Ondernemingen met veel vastgoed, bijvoorbeeld hotels, zien de invoering van de vastgoedbelasting als een te zware financiële last, die zij niet kunnen opbrengen. Zij vrezen grote financiële gevolgen voor met name de toeristische bedrijfstak en vinden dat dit niet in overeenstemming is met het doel van het nieuwe stelsel, om bij te dragen aan de economische ontwikkeling.