Meer onderzoek naar effecten hervormingen sociale voorzieningen op CuracaoVRIJDAG, 19 OKTOBER 2012

WILLEMSTAD — Centrale boodschap dinsdag tijdens de tweede sessie van de nationale dialoog was dat we met zijn allen iets moeten doen om de sociale voorzieningen betaalbaar te houden. Op de agenda stond het bespreken van de aanpassing van het pensioenstelsel en de invoering van de basisverzekering ziektekosten met vakbonden, pensioenverzekeraars, CBS en gepensioneerden.

Interim-minister- president Stanley Betrian opende de nationale dialoog die verder werd voorgezeten door interim-minister Stanley Bodok van Sociale Ontwikkeling en Gezondheid. Hij werd bijgestaan door sector-directeur Sociale Ontwikkeling Victor Monk en consultant Jan de Wit.

Een commissie onder leiding van Monk zal nader onderzoek verrichten voordat de landsbesluiten voor de hervormingen van de sociale voorzieningen worden ingediend. Zo moet het effect van de hervormingen doorberekend worden. Met name de impact op mensen met een laag inkomen en op het sociaal klimaat moet cijfermatig onderbouwd worden.

Wereldwijd groeien de kosten van de gezondheidszorg met gemiddeld 6 procent per jaar. Als Curaçao geen maatregelen neemt, loopt het tekort in de gezondheidszorg in tien jaar op naar 1,2 miljard gulden en in twintig jaar naar 4,2 miljard gulden. Elke maand uitstel betekent een extra tekort van 10 miljoen gulden, aldus Jan de Wit die de presentatie over de basisverzekering ziektekosten verzorgde.

De oudedagsvoorziening van Curaçao is voor het grootste deel van de bevolking gebaseerd op de aov. Een stelsel waarin de werkenden betalen voor de gepensioneerden. Dit systeem is volgens De Wit zeer gevoelig voor vergrijzing waardoor steeds minder werkenden het pensioen moeten betalen voor steeds meer mensen. Zonder maatregelen loopt het tekort in tien jaar op naar 1,6 miljard gulden en in twintig jaar naar 7,6 miljard gulden. Daarom is het verhogen van de pensioenleeftijd naar 65 jaar en het verhogen van de premie noodzakelijk op korte termijn.

Momenteel wordt er gewerkt aan een verplicht pensioen waarin werkenden sparen en waarvan de uitkering een aanvulling is op de aov. Om deze sociale voorzieningen te financieren moet de economie van Curaçao groeien. Wat volgens De Wit opvalt is dat er veel wordt gediscussieerd over de lasten(her)verdeling, specifieke bezuinigingen en de economische effecten van lastenverzwaring. Dat is volgens hem ook goed, maar er lijkt geen directe koppeling te worden gelegd met de noodzakelijke economische groei. Zo was de pensioengerechtigde leeftijd in 1975 nog 65 jaar. Deze is verlaagd vanwege de economische stabiliteit in die periode.

De meeste landen die met vergelijkbare problemen kampen bedenken een combinatie van maatregelen, waaronder het verlagen van het niveau van voorzieningen, het verhogen van de premies en leeftijd. “Mede vanwege de technologische mogelijkheden, behoort de vraag naar ‘zorg op tijd, op maat’ steeds meer tot de mogelijkheden. Een stelsel waarin belastingen en premies in samenhang worden geheven en geïnd, wordt steeds vaker toegepast”, aldus De Wit.

Een systeem waarin de cliënt, op basis van de individuele noodzaak, selecteert en afneemt is volgens hem wellicht de volgende stap. Door een directe koppeling tussen afname en kosten, kunnen mensen hun eigen prioriteiten stellen. “Er zal altijd een categorie mensen blijven die zorg nodig heeft en daarvoor niet kan betalen. Ook hier dient de vraag zich aan ‘welke maatschappelijke positie wil ik innemen?’. Vergelijken wij ons met Nederland, Haïti of Trinidad?”, aldus De Wit.

De Wit stelde voor om een gezamenlijk platform op te zetten met succesvolle, lokale ondernemers om potentiële kansen te identificeren en te ondersteunen. Daarbij zouden role-models als ambassadeurs kunnen worden ingezet.