Meer financiële wetgeving in de maak in Suriname

DE WARE TIJD:

24/08/2012

Paramaribo - Binnen afzienbare tijd komt de regering met nog meer financieel-economische wetgeving. Terwijl regering en parlement momenteel nog driftig debatteren over het wetsontwerp Toezicht op Geldtransactiekantoren, liggen nog minstens vijf andere ontwerpwetten op de burelen van Financiën. Minister Adelien Wijnerman van Financiën kondigde donderdag in het parlement aan dat onder meer de ontwerpwetten Verzekeringswezen, Effectenbeurs en Effectenbedrijven, Kapitaalmarkt en Kredietbureau in de pijplijn zijn.

Ook de Deviezenregeling die dateert van 1947 wordt vervangen met een moderne Deviezenwet. De Nationale Assemblée mag de ontwerpen binnen niet al te lange tijd tegemoet zien.

Door met moderne financieel-economische wetgeving te komen, wil de regering de nationale wetgeving in overeenstemming brengen met de internationale standaarden die gelden binnen de financiële sector. Volgens de bewindsvrouw is de wet Toezicht Geldtransactiekantoren noodzakelijk zodat de Centrale Bank van Suriname beter invulling kan geven aan haar controlerende en toezichthoudende taak in deze branche. Voor de regering is het een instrument dat er voor moet zorgen dat Surinames financieel stelsel niet misbruikt wordt voor witwassen of financiering van terroristische misdrijven. De integriteit van de lokale financiële sector moet gewaarborgd worden, stelde Wijnerman.

Zij voerde verder aan dat Suriname gehouden is aan in totaal 49 aanbevelingen om de financiële wetgeving aan te scherpen te voldoen. Gebeurt dit niet riskeert het land op de zwarte lijst geplaatst te worden van landen waar de wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme niet voldoet aan de internationale maatstaven.

Suriname heeft de afgelopen jaren “al een flink aantal stappen” in die richting gezet. Zo zijn de wet Toezicht op Pensioenfondsen en Voorzieningenfondsen, wet Bank- en Kredietwezen en de wet Strafbaarstelling financiering terrorisme al door het parlement goedgekeurd.