Medicinale planten goed voor jaarlijks US$ 2 miljard

04/03/2017

PARAMARIBO - Surinaamse planten die geschikt zijn voor de export en of fabricage van medicinale producten hebben een economische waarde van twee miljard US dollar per jaar. Dit is nog maar een fractie van de werkelijke waarde. Die moet met een professionele bedrijfsmatige managementstructuur worden vastgesteld. Dit zegt Dennis Mans, hoogleraar aan de Medische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Mans acht de tijd rijp om deze sector te ontwikkelen als volgende pijler van de economie, met zowel economische als sociale voordelen voor het land. Mans presenteerde donderdagavond delen uit jarenlange onderzoekingen tijdens de eerste lezing dit jaar van de vereniging 'Biodiversiteit van het Guiana Schild in Suriname'. Hij wijst erop dat 80 procent van de wereldbevolking afhankelijk is van medicinale planten, terwijl van de resterende 20 procent een op de vier personen middelen gebruikt die afkomstig zijn van medicinale planten.

Officieel zijn er door het herbarium van de universiteit ruim zesduizend Surinaamse planten geselecteerd die geschikt zijn voor medicinale productie. Voor de hoogleraar is het een bijzonder gegeven dat Suriname als enig land beschikt over traditionele kennis van alle continenten op de wereld. Volgens Mans is er internationaal een 'hype' gaande voor het gebruik van steeds meer groen voor verschillende doeleinden. De medische wereld loopt daarbij in de voorste linie.

Er is wereldwijd een dringende behoefte aan nieuwe medicamenten die steeds minder toereikend zijn. Antibiotica zijn daar een goed voorbeeld van. De afzetmarkten voor nieuwe medicinale producten zijn zich, hoewel concurrerend, aan het uitbreiden. Suriname heeft echter behoorlijke potentie daarin een grote speler te worden. Als het niet is als producent van eindproducten dan wel als leverancier van grondstoffen. Dat van de aanwezige potentie tot nu toe niet volledig gebruik wordt gemaakt, is te wijten aan het feit dat wij ons niet bewust zijn van de waarde en mogelijkheden, maar ook door het in stand houden van oude Surinaamse gewoontes.

Bron: de Ware Tijd, Suriname