Mededingingsautoriteit weer op agenda Staten

WOENSDAG, 09 MAART 2016

WILLEMSTAD — De Landsverordening houdende vaststelling van de landsverordening inzake concurrentie staat volgende week vrijdag weer op de agenda van een openbare vergadering van de Staten. De eerste behandeling van het voorstel dat de introductie van de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC), de mededingingsautoriteit, mogelijk moet maken, stond voor het laatst in januari op de agenda.

De behandeling werd indertijd opgeschort na de eerste vragenronde, zodat de verantwoordelijke minister Eugene Rhuggenaath (Economische Ontwikkeling, PAR) de antwoorden kon gaan voorbereiden. Maar op dat moment was al duidelijk geworden dat binnen de coalitiefracties niet iedereen op één lijn zat over het voorstel dat op tafel lag.

Het is de bedoeling dat de mededingingsautoriteit via een zelfstandige bestuursorganisatie (zbo)-structuur gaat functioneren. Een zbo is een onafhankelijk orgaan dat belast is met overheidstaken. En juist dit was aanleiding voor veel onvrede onder de Statenleden. Zo was men bang dat de regering en/of Staten niks te zeggen zouden krijgen over de mededingingsautoriteit en waren er vraagtekens over hoe het toezicht op het nieuwe orgaan in de praktijk zou moeten functioneren.

Na de schorsing werd het onderwerp geagendeerd voor een bijeenkomst van de Samenwerkende Partijen, het coalitieoverleg. Tijdens deze vergadering hield Rhuggenaath een presentatie waarin hij inging op hoe het orgaan zou moeten functioneren. Daaruit bleek dat de mededingingsautoriteit een onafhankelijk orgaan moet zijn en de beste manier om dit te realiseren zou op op dit moment een zbo-constructie zijn. Rhuggenaath benadrukte ook dat benoemingen in de mededingingsautoriteit alleen via een profiel en na beoordeling door een onafhankelijke selectiecommissie zullen plaatsvinden.

Het feit dat benoemingen in de FTAC alleen kunnen plaatsvinden bij ministerieel besluit, dus met goedkeuring van de minister, kwam ook in de presentatie aan bod. Na de presentatie waren de coalitiepartijen wederom op één lijn over het voorstel.

De vergadering van 18 januari wordt nu precies twee maanden later, op vrijdag 18 maart hervat. Deze vergadering vangt aan om negen uur ‘s ochtends met de beantwoording van de vragen door Rhuggenaath.

Bron: Amigoe, Curacao