Maximumprijzen levensmiddelen Bonaire bekend

DINSDAG, 03 DECEMBER 2013 

KRALENDIJK — Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft de eerste lijst van producten van eerste levensbehoefte gepubliceerd, waarvoor een maximumprijs geldt in de schappen. Op de lijst staan onder meer babyproducten, rijst, meel, suiker, boter, kaas, melk, olie, fruit en groenten. De lijst ligt ter inzage bij de afdeling Economische Zaken aan de Kaya Amsterdam en zal binnenkort ook gepubliceerd worden op de website van de overheid.

Het eilandsbestuur heeft onlangs een prijzenverordening vastgesteld voor artikelen van eerste levensbehoefte. Daarin zijn op grond van onderzoek opgenomen de maximumprijzen waar handelaren en winkeliers zich aan moeten houden bij het verkopen van de bij verordening vastgestelde producten. Daarmee wil de overheid verhinderen dat de prijzen van bepaalde producten van eerste levensbehoefte de pan uit rijzen en onbetaalbaar worden voor de consument.

Het onderzoek om te komen tot de maximumprijsbepaling is gedaan door Economische Zaken, bijgestaan door diverse andere instanties. Inmiddels is overgegaan tot het bekendmaken van de producten die op de lijst staan en de daarbij behorende maximumprijzen. Omdat het een scala aan producten betreft, zal de lijst in fasen bekend worden gemaakt, te beginnen met de eerste lijst die thans bekend is.

Zodra de prijzenverordening in werking is getreden, zullen er strenge controles worden gehouden op de naleving ervan.

Bron: Amigoe, Curacao