Martina houdt pleidooi voor structurele hervormingen sociale zekerheid op CuraçaoVRIJDAG 25 MEI 2012, WILLEMSTAD — Als wij toch door de pijn heen moeten om de sociale zekerheid op het eiland te hervormen, laten wij het dan toch op een structurele wijze doen. Dit was de kern van de boodschap van Steven Martina, ceo van verzekeringsbedrijf Fatum tijdens de maandelijkse lunchtoespraak van de vereniging voor het lokale kleinbedrijf Adeck. Tijdens zijn toespraak brak Martina ook een lans voor meer investeringsmogelijkheden op het eiland.

In zijn toespraak constateert Martina dat de toestand van de sociale zekerheid op het eiland, Curaçao voor ongekende uitdagingen plaatst. Hij stond stil bij de plannen die nu op tafel liggen om de algemene ouderdomsverzekering (aov) te hervormen, een basisverzekering ziektekosten te introduceren en ook het voornemen van de regering om een verplicht algemeen pensioen in te voeren. De overheid heeft aangekondigd dat de pensioengerechtigde leeftijd per 1 januari 2012 omhoog is gegaan van 60 naar 65 jaar. Volgens Martina is dit een ‘noodzakelijke stap’, maar toch heeft hij zijn vraagtekens bij het besluit.

Martina vraagt zich af of de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd tot een duurzame oplossing voor het aov-fonds zal leiden, gelet het teruglopend surplus van het fonds na 2025, ondanks een verhoging van de premie en het verhogen van de loongrens. Dit laatste speelt eveneens een rol bij de ziektekostenverzekering, aldus Martina. De overheid heeft aangekondigd dat zij per 1 juli een basisverzekering ziektekosten zal introduceren. De SVB zal het basispakket gaan verzorgen. De particuliere verzekeraars zullen verzekeringen kunnen gaan aanbieden aan personen die boven de loongres van de SVB zitten. Volgens Martina zal de SVB-loongrens wel worden verhoogd.

In een toelichting stelt Martina dat het beleid van de regering ertoe zal leiden dat meer mensen onder de loongrens van de SVB zullen vallen. De Fatum-ceo is een voorstander van meer marktwerking op het gebied van sociale verzekeringen. In zijn toespraak van gisteren had hij het dan ook over de noodzaak om de ziektekostenverzekering op het eiland te privatiseren. “Kijk maar naar Nederland. Daar is de uitvoering van de verzekeringen ook vrijgegeven. Zij laten het over aan de markt. Ik ben daar ook voorstander van. Dit zal leiden tot meer concurrentie, meer innovatie en betere dienstverlening aan de klanten. Daar is iedereen bij gebaat.”

De uitdaging die de noodzaak van de hervorming van de sociale zekerheid met zich meebrengt, stelt Curaçao voor een reform conundrum, aldus Martina. Aan de ene kant moet de sociale zekerheid een gezonde en duurzame invulling krijgen, maar aan de andere kant moet de cost of doing business niet zo belast worden dat het de duurzame economische ontwikkeling van het eiland in de weg staat. In dit verband brak Martina een lans voor meer investeringsmogelijkheden op het eiland. Hij geeft aan dat het vermogen van de verzekeraars en pensioenfondsen op het eiland op dit moment meer dan 6 miljard bedraagt. Hiervan moet volgens de lokale regelgeving 60 procent lokaal worden geïnvesteerd. Maar volgens Martina zijn er onvoldoende investeringsmogelijkheden. “Waarom is hier tot op heden niets mee gedaan? Het zou een impuls kunnen geven aan belangrijke investeringen in infrastructuur. Good government, maar ook een beleid dat op vertrouwen is gebaseerd is daartoe zeer noodzakelijk. Dan staat de weg vrij voor een collectieve relance, die de competitieve geest mobiliseert om samen, met elkaar, het beste naar boven te halen.”