Locatie Curaçaos ziekenhuis in beraad bij regering

VRIJDAG 24 mei 2013

WILLEMSTAD- De regering heeft de motie van de Staten over de bouw van het nieuwe ziekenhuis op de locatie van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) en niet langer meer op het Amstelterrein, in beraad.

Bovendien heeft de regering een second opinion aangevraagd. ,,Aan de hand hiervan zal de regering deze zaak afhandelen. Uiteraard zullen de eventuele gevolgen hiervan voor de overheidsfinanciën verwerkt worden in een Landsverordening tot wijziging van de begroting”, zo reageert de regering op opmerkingen van het College financieel toezicht (Cft) bij de suppletoire begroting 2013.

Het Cft schrijft in het commentaar: ,,Het kabinet heeft de motie van de Staten op dit moment in beraad en is van plan een second opinion aan te vragen. Het Cft wijst erop dat er mogelijk grote gevolgen zijn voor de begroting van het land, waaronder de kosten van het eventueel stopzetten van het project op het Amstelterrein en de gevolgen daarvan voor de economische groei. Om deze eventuele gevolgen tijdig te kunnen compenseren is snelle besluitvorming noodzakelijk; later in het jaar wordt het steeds moeilijker om de begroting fundamenteel te wijzigen.” Het Cft herinnert bovendien aan de nog steeds geldende voorwaarde uit de aanwijzing dat alleen tot een lening voor een nieuw ziekenhuis overgegaan kan worden indien er een sluitende businesscase beschikbaar is en er maatregelen zijn doorgevoerd om een verantwoorde exploitatie mogelijk te maken. ,,Het Cft verwacht dat het tijdig geïnformeerd zal worden over zowel de voortgang van de economische structuuragenda als geheel, als specifiek over de voortgang van de bouw van het ziekenhuis”, zo staat er tot besluit in het commentaar.

Bron: Antilliaans Dagblad