Leiden helpt met vinden van werk

15 februari 2017

Kralendijk - Bonaire is in gesprek met Leiden over een twinningproject. Het doel is om werkzoekenden actief te helpen met het vinden van een baan. Gedeputeerde Nina den Heyer heeft hierover tijdens haar werkbezoek aan Nederland gesprekken gehad met wethouder Marleen Damen van Werk en Inkomen. Daarbij was ook directeur Silvana Janga-Serfilia van Samenleving en Zorg aanwezig, die deze week in Leiden meedraait om in kaart te brengen hoe de samenwerking vorm kan worden gegeven.

Het Bestuurscollege wil volgens Den Heyer de zogenoemde arbeidsmarkttoeleiding professionaliseren. ,,Leiden is hier heel ver mee. Met hun kennis en ervaring kunnen wij ons voordeel doen”, zegt Janga. Het stadsbestuur heeft succes met een brede aanpak en verschillende methodieken voor arbeidsbemiddeling. Het accent ligt daarbij op persoonlijke begeleiding, coaching en bijscholing.

Manager re-integratie Mischa Prinsenberg wordt samen met een ervaren consulent door Leiden afgevaardigd om op Bonaire hun kennis te komen delen. Er zullen ook stages worden aangeboden aan de medewerkers van Samenleving en Zorg. Den Heyer sluit niet uit dat de samenwerking nog wordt uitgebreid. Het project moet leiden tot betere kansen voor lokale arbeidskrachten, zodat er minder mensen van buiten Bonaire moeten komen. Bovendien wordt met werk de armoede bestreden.

Den Heyer is naar Leiden gegaan voor dit project op voorstel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit ministerie heeft samen met Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ook geld beschikbaar gesteld voor de twinning. Leiden biedt hetzelfde project ook aan Saba en mogelijk Sint Eustatius aan.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao