‘Leerkrachten moeten uit centrale beloningsreeks’

20/02/2017

PARAMARIBO - Leerkrachten moeten uit de centrale beloningsreeks van de overheid worden gelicht, willen zij op een structurele manier beter bezoldigd worden. Zolang dat niet het geval is, zal de onderlinge samenhang van de salarisreeksen met andere beroepsgroepen altijd een belemmering zijn, zoals nu het geval is. Dat betoogt Marcelino Nerkust, voorzitter van onderwijsfederatie Fols desgevraagd.

Over het voortdurende gesteggel tussen de Bond van Leraren en de regering over de salarissen, als onderdeel van het herwaarderingsprogramma zegt Nerkust dat het programma veel meer behelst, "maar gezien de economische situatie voert dat de boventoon." De vakbondsman die zich kan terugvinden in het financiële traject dat tot nog toe is gepresenteerd, zegt dat leerkrachten een eigen salarisreeks moeten hebben. De toekenning van SRD 500 waarmee nu akkoord is gegaan is slechts een eerste stap in het proces."Maar het is een proces dat ook afhankelijk is van de draagkracht van de economie."

Ondertussen zijn er rechtspositionele zaken die in verband met de 'overstap' van de leerkrachten geregeld moeten worden. Onder andere moeten staatsbesluiten worden geslagen voor het opzetten van rechtspersonen belast met bestuur en beheer van basis-, vos- en vwo-scholen. Ook een staatsbesluit over de waarborging van de verworven rechten.

"Maar op zich is het niet zo iets bijzonders, want de leerkrachten die verbonden zijn aan de bijzondere scholen verkeren al in die positie", legt Nerkust uit. Ongeveer een derde deel van de leerkrachten is in dienst bij het bijzonder onderwijs. "Wat staat te gebeuren is dat de rechtspositie van alle leerkrachten gelijk getrokken wordt." Van daaruit kan op een structurele manier aan het verdere traject worden gewerkt.

Bron: de Ware Tijd, Suriname