Leerkrachten bijzonder onderwijs verliezen ‘ambtenarenstatus’

10/03/2017

PARAMARIBO - Niet alle leerkrachten zullen hun ambtenarenstatus verliezen, nu ze uit het Fisosysteem zijn gehaald. Dit geldt alleen voor zij die zijn aangesloten bij het Bijzonder Onderwijs. Vanaf januari maakt deze groep geen aanspraak meer op de voorzieningen van de Personeelswet zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Leerkrachten die niet zijn aangesloten bij het Bijzonder Onderwijs blijven hun status van ambtenaar behouden. "De voorzieningen van de Personeelswet zijn niet langer van toepassing op onderwijsgevenden van het Bijzonder Onderwijs vallende onder de bepalingen zoals aangegeven in het Burgerlijk Wetboek." Die leerkrachten die niet tot deze groep behoren "zullen vallen onder de werkingssfeer van de Personeelswet", staat in de resolutie van 18 februari. Daarin is geregeld dat onderwijsgevenden uit het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit en de Fiso-regeling worden gehaald.

Volgens een kenner van het Fiso-systeem wordt dit gedaan om de leerkrachten te ontkoppelen uit deze reeks. Fiso is een loonreeks die geldt voor alle ambtenaren. Correctie voor één groep uit die reeks geldt voor alle groepen in die reeks. De ingewijde haalt aan dat leerkrachten van het bijzonder onderwijs nooit ambtenaar zijn geweest. Zij maakten slechts aanspraak op de voorzieningen die getroffen waren voor ambtenaren te weten gezondheidszorg, bezoldiging en pensioenregeling. Met het besluit van de overheid wordt de resolutie van 2009 gecorrigeerd. De deskundige zegt verder dat leerkrachten die worden ontkoppeld hun rechtspositie blijven behouden.

Hoewel de Surinaamse Onderwijzers Bond (SOB) verantwoordelijk is voor het gros van de leerkrachten hebben wij de voorzitter nog niet gehoord. De kenner zegt verder dat bij zo een overstap de keuze aan betrokkenen moet worden gelaten welke status zij willen behouden. Als voorbeeld wordt het transformatieproces aangehaald bij de staatsbedrijven Staatsolie en Telesur waarbij de werkers de keuze hadden om ambtenaar te blijven of te 'verworden' tot parastataal.

Bron: de Ware Tijd, Suriname