Leenrente en reserves blijven gelijk op ArubaMAANDAG, 08 OKTOBER 2012

ORANJESTAD — De Monetary Policy Committee (MPC) van de Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft afgelopen maand besloten om de reserveverplichting, het verplichte percentage aan passiva dat banken en andere kredietinstellingen bij het CBA moeten aanhouden, ongewijzigd te laten op 11 procent. Ook de beleningsrente, het rentetarief waartegen banken bij de Centrale Bank kunnen lenen, blijft hetzelfde met 1 procent. Reden hiervoor is dat de buitenlandse actief, ondanks een daling in de netto buitenlandse reserves van 13,9 procent in juli 2012 (vergeleken met december 2011), ‘op een adequaat niveau bleven’ ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product (BBP), de geldhoeveelheid en het aantal maanden dekking met betrekking tot betalingen uit hoofde van de lopende rekening door de netto buitenlandse activa. De inflatie in juli is vergeleken met een jaar geleden gedaald tot 0,4 procent. De 12-maandsinflatie bedroeg 4,4 procent. Het aantal bedrijfsleningen steeg met 5,2 procent vergeleken met vorig jaar.