Kwaliteitscontrole op censusresultaten in aantocht in Suriname

DE WARE TIJD:

26/09/2012

Paramaribo - Per 5 oktober start het Algemeen Bureau voor Statistiek (ABS) een Post Enumeration Survey (PES). “Kwaliteitscontrole op de census resultaten is de bedoeling van het onderzoek.” Dit laat woordvoerder Nancy Harnandan van het (ABS) weten in gesprek met de Ware Tijd. Het is een check van kwaliteit en kwantiteit, meldde Iwan Sno, directeur van het ABS eerder. “We gaan een steekproef van telblokken opnieuw helemaal afwerken”, legt Harnandan verder uit. De resultaten van deze survey worden vergeleken met de censusresultaten.

Steekproef

Er zullen per ressort twee telblokken worden getrokken voor de controle. Een telblok is een afgebakend gebied dat bestaat uit 100-150 huishoudens. “Over het heel land zal het onderzoek binnen hoogstens 124 telblokken geschieden”, geeft Harnandan aan. Uit het gesprek met Sno is gebleken dat er rond duizend telblokken landelijk zijn. “Goudvelden, gevangenissen, zieken-, bejaarden- en kindertehuizen zullen niet worden meegenomen”, meent Harnandan. De na telling die nu nog gaande is, eindigt op 29 september, daarna start het onderzoek gericht op kwaliteitscontrole. “De veldwerkers die worden geselecteerd zullen een eendaagse training moeten ondergaan. Bij de steekproef zalnaar voren komen hoeveel procent van de bevolking die in Suriname woont werkelijk in de census is geteld”, zegt de woordvoerder. Ook kunnen er correcties gepleegd worden in het geval mensen dubbel zijn geteld, mensen gemist zijn of als er eerder onjuiste gegevens zijn vermeld.

Juiste informatie

“Ook inhoudelijke vergelijkingen zullen er worden gemaakt”, zegt de directeur van het bureau. “Als ik bij de census ben geweest op een bepaald adres en daar krijg ik te horen hier wonen twee volwassenen en drie kinderen. Ik ga vervolgens bij de PES op hetzelfde adres en ik hoor hier wonen er drie volwassenen en twee kinderen. Dan is er iets mis wat betreft de inhoud”, beklemtoont Sno. Hij geeft aan dat je ook bij de PES-correcties kan aanbrengen. Hij ervaart het niet verlenen van medewerking van burgers aan de census als een obstakel. “Als je niet meewerkt en geen juiste informatie verstrekt als burger, hoe krijg je dan zelf de juiste informatie?”, vraagt de directeur geïrriteerd.-.