KVK trapt af met nieuw bestuur

10 januari 2017

Oranjestad - De Kamer van Koophandel (KvK) is het nieuwe jaar begonnen met een nieuw bestuur en groot enthousiasme. Hoog op de agenda staan de problemen rond de Caya Betico Croes in Oranjestad. De KvK heeft tijdens zijn vergadering van 4 januari een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter gekozen voor het jaar 2017. Ernst Mohamed werd tot voorzitter gekozen en Francisco de Mey tot vicevoorzitter. Verder bestaat het bestuur uit Sandy Odor, Serge Mansur, Omar Tromp, August Croes en Lionel de Cuba.

Afgelopen december werd Omar Tromp herkozen en werden Randall Croes en Kawish Baidjnath Misier verwelkomd als bestuurslid voor een periode van drie jaar. Daphne Lejuez en Julisa Arends-Hoevertsz hebben hun periode als bestuurslid van de KvK beëindigd. De voorzitter en vicevoorzitter vormen samen met de secretaris/directeur, Sonja Veldhuizen, het dagelijks bestuur van de kamer. Als plaatsvervangend voorzitter is, zoals voorgeschreven, de persoon benoemd die het langst onafgebroken in het bestuur zit, namelijk Omar Tromp. Het bestuur van de KvK wil ook in 2017 met veel energie en enthousiasme een bijdrage leve- ren aan de commerciële sector en industrie, en de maatschappij in het algemeen.

Het nieuwe bestuur van de KvK wil dit jaar de Caya Grandi in Oranjestad aanpakken. Mohamed: ,,Wij hebben het afgelopen jaar met de winkeliers gesproken en naar hen geluisterd. De Caya Grandi is en blijft een probleem. Het is te betreuren dat hij zo achteruit is gegaan.” Het is de bedoeling dat er in 2017 een plan van aanpak komt voor de situatie van de binnenstad. Iets dat op dit moment nog ontbreekt. Een van de problemen is het vrije handelsbeleid dat er nu geldt. Iedere winkelier kan doen en laten wat hij wil. Dat moet volgens Mohamed anders.

Er moet goed worden nagedacht over hoe men zich wil profileren en op welke wijze men denkt te kunnen concurreren met de winkelcentra buiten de binnenstad. Ook zou werk gemaakt moeten worden van een moratorium voor de vestiging van bepaalde bedrijven, iets wat de winkeliers volgens Mohamed wel willen, maar de regering niet.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao