KvK: Bedrijvigheid loopt terug

12 januari 2017

Oranjestad - In 2016 hebben zich beduidend minder bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) dan in de jaren daarvoor. De KvK wijt de terugval aan de beperkte koopkracht van de burgers en de lagere uitgaven van toeristen.

In de meeste maanden van 2016 was het aantal uitgeschreven bedrijven groter dan het aantal nieuwe inschrijvingen. Vooral sinds augustus is het aantal ingeschreven bedrijven gekelderd, met uitzondering van de bouwsector. Volgens de KvK reflecteert deze ontwikkeling de sociaaleconomische situatie van Aruba.

Er schreven zich 674 bedrijven uit, in het afgelopen jaar, op een totaal van 16.730 bedrijven. Daaronder waren 467 eenmanszaken, 121 nv’s, 47 avv’s en 21 vba’s.

De KvK constateert dat er veel concurrentie is. ,,We zien in verschillende wijken bedrijven ont- staan die dezelfde producten aanbieden. Mensen realiseren zich vaak niet hoe hoog de kosten van het voeren van een bedrijf kunnen oplopen. Ook de opkomst van e-commerce beïnvloedt de omzet van lokale aanbieders.

De KvK gaat de komende tijd onderzoeken welke redenen ondernemers hebben om een bedrijf te sluiten. Daarnaast wil de KvK onderzoek doen naar de ontwikkeling van de koopkracht.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao