Kort geding importeurs medicijnen tegen Curaçaose overheid19 JUNI 2012

WILLEMSTAD - De VIPP spant een kort geding aan tegen het eenzijdig door de overheid opleggen van maximumprijzen voor medicijnen waar in de ogen van VIPP leveranciers, importeurs en wederverkopers niets meer op verdienen.

AD 19.06.12 III