Koenders overlegt met premiers Aruba, Curaçao en Sint Maarten

01-03-2017

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft dinsdag op Aruba gezamenlijk overleg gevoerd met de ministers-presidenten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten over buitenlands beleid. Ze spraken onder meer over ontwikkelingen in de Caribische regio.

Koenders, die het jaarlijkse Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen als voorzitter leidde, vindt het belangrijk dat hij zich als Koninkrijksminister laat informeren over de buitenlandse belangen en prioriteiten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. ‘Dan kunnen we daar zo goed mogelijk rekening mee houden binnen het buitenlandbeleid van het Koninkrijk. Veel belangen zijn gedeelde belangen’, aldus de minister.

Ontwikkelingen in bijvoorbeeld buurland Venezuela kunnen hun weerslag hebben op het Koninkrijk. Koenders: ‘De situatie in Venezuela is zorgelijk. De economische, politieke en humanitaire crises verdiepen zich. Ook blijf ik bezorgd over de mensenrechtensituatie aldaar. Juist de brede relatie die het Koninkrijk met Venezuela heeft, maakt het mogelijk ook dergelijke gevoelige kwesties aan de orde te stellen.’

Tegelijkertijd biedt de regio volgens de minister ook kansen, zoals de opening in Cuba en vrede in Colombia. Daarnaast is de relatie met de Verenigde Staten belangrijk, omdat het Koninkrijk en de VS gezamenlijke belangen in de regio hebben op het gebied van veiligheid en stabiliteit, maar ook duurzame ontwikkeling en energievoorziening.

Naast het overleg met de drie premiers had Koenders ook een ontmoeting met Gouverneur Boekhoudt en met de ministerraad. Ook sprak hij apart met minister-president Marlin van Sint Maarten over thema’s die Sint Maarten als autonoom land van het Koninkrijk raken.

Koenders reist door naar Curaçao, waar hij zal spreken met onder anderen minister-president Koeiman en met leden van de Taskforce Venezuela. Ook zal de minister met de Commandant Zeemacht Caribisch Gebied van gedachten wisselen over regionale veiligheid en stabiliteit. Verder bezoekt hij een expositie over 100 jaar raffinaderij op Curaçao.

Als Koninkrijksminister streeft de minister van Buitenlandse Zaken ernaar de Caribische Koninkrijkslanden minstens een keer per jaar te bezoeken. Vorig jaar kwam dat om diverse redenen niet uit. Ondertussen waren er vanzelfsprekend wel veel onderlinge contacten, bijvoorbeeld over de campagne van het Koninkrijk der Nederlanden voor een tijdelijke zetel in de VN-Veiligheidsraad

Bron: Persbericht Rijksoverheid, Nederland