Kamer wil debat over zorg op BES-eilanden

DONDERDAG 23 mei 2013

DEN HAAG - De Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid wil de door minister Edith Schippers (VVD) afgekondigde inperking van het zorgpakket voor Caribisch Nederland in een debat aan de orde stellen.

De commissie besloot gisteren in een zogeheten procedurevergadering om de briefwisseling die zij met de bewindsvrouw heeft gevoerd over haar omstreden maatregelen op de agenda te plaatsen van een algemeen overleg dat op 20 juni wordt gehouden. Of het debat nog van invloed kan zijn op het besluit van Schippers is zeer de vraag want dat wordt tien dagen na het debat van kracht.

Aanvankelijk wilde de minister het zorgpakket al per 1 januari beperken maar nadat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba een storm van protest opstak zwichtte zij voor de druk van de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Zij besloot de invoering uit te stellen tot 1 juli maar maakte ook duidelijk dat zij niet wilde tornen aan de bezuiniging als zodanig. In maart deden bestuursdelegaties van de drie eilanden een klemmend beroep op haar om een gezamenlijke commissie in te stellen die alternatieven zou onderzoeken die wel de door de minister gewenste besparingen opleveren maar de meest kwetsbare burgers ontzien. Aanleiding voor Schippers ingreep is een overschrijding in 2012 met 20 miljoen euro van het voor zorgkosten in Caribisch Nederland gereserveerde budget.

Bron: Antilliaans Dagblad