Kadasterdirecteur moet worden doorbetaald

6 maart 2017

Philipsburg - Het gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft een schadevergoeding toegekend aan voormalig directeur van het Kadaster Clemens Roos in verband met zijn ontslag per 19 augustus 2015. Hij moet ook zijn salaris doorbetaald krijgen tot 2015. Hij werd ontslagen nadat bleek dat hij informatie over zijn veroordeling van fraude in Nederland voor zijn werkgever verborgen had gehouden.

Roos was in 2008 aangesteld als hypotheekbewaarder bij het Kadaster, zo doet The Daily Herald verslag. Hij werd in december 2010 directeur en vervulde deze functie tot januari 2011. Zijn contract was officieel voor vijf jaar afgesloten tot en met 2015. Het gerecht in eerste aanleg verwierp zijn claim op een schadevergoeding. Hij en zijn advocaat Jason Rogers gingen echter in hoger beroep. Het Kadaster werd vertegenwoordigd door Camiel Koster.

Roos heeft aangevoerd dat zijn contract illegaal is beëindigd. Hij eiste 66.600 gulden aan schadevergoeding en doorbetalen van zijn salaris. Het Hof heeft Roos in het gelijk gesteld en hem 66.600 gulden schadevergoeding toegekend en 10.989 gulden aan vakantiegeld. Ook de pensioenpremie moet doorbetaald worden, kinderbijslag van 820 gulden, 2.750 gulden in verband met de huur van een auto en ruim 1.000 gulden voor benzine. Verder moet er een bedrag van bijna 24.000 gulden betaald worden voor niet gebruikte vakantiedagen. Over al deze bedragen moet ook nog de rente betaald worden.

Roos werd in juni 2015 op Sint Maarten gearresteerd op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) in verband met een vonnis dat over hem was uitgesproken met betrekking tot grootschalige fraude bij de Sociale Verzekeringsbank voor een bedrag van bijna 90.000 gulden in de jaren 90. Over zijn criminele verleden heeft hij bij het Kadaster gezwegen tot zijn arrestatie en opgelegde gevangenisstraf van 22 maanden in Den Haag.

Toch heeft het Hof in de manier waarop zijn ontslag bij het Kadaster is gegeven, onvolkomenheden gezien en het Hof vindt dat in de tijd dat hij bij het Kadaster te werk werd gesteld, hij nog niet veroordeeld was. Het was hem daarom niet verplicht dit te vermelden, zo vindt het Hof. Hij werd pas acht maanden na zijn promotie tot directeur veroordeeld in Nederland. Het Hof heeft uiteindelijk geoordeeld dat ondanks het criminele verleden van Roos en het verzwijgen hiervan, hij recht heeft op zijn salaris tot het einde van zijn contract.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao