Justitieminister Martin Misiedjan: ‘Haast iedereen doet aan omkoping en corruptie’ in Suriname

DE WARE TIJD:

25 APRIL 2012

Paramaribo - “In Suriname hebben wij in het verleden zelfs situaties gehad waarbij een buitenlandse regering auto’s heeft geschonken aan ministers. Voor mij is dat corruptie als een vreemde mogendheid dat doet”, zegt minister Martin Misiedjan van Justitie en Politie (J&P) om te illustreren dat corruptie in alle lagen van de samenleving plaatsvindt. Niet alleen de overheid, maar ook de samenleving moet af van de gedachten dat iemand eerst van ‘een lekkers’ voorzien moet worden om iets gedaan te krijgen.

De bewindsman deed zijn uitspraken ter gelegenheid van een corruptiepreventie- en bewustwordingstraining voor directeuren en onderdirecteuren van diverse ministeries. Volgens Misiedjan is vooral deze groep, samen met ministers, kwetsbaar omdat zij de eindverantwoordelijkheid dragen op ministeries.

Geen ervaring

Sharda Chandrikasing is projectmanager van het Mensenrechten, Rechtszorg en Anticorruptieprogramma dat sinds 2009 loopt tussen de regering en het Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNDP). “Bij elke regeringswisseling worden nieuwe directeuren, onderdirecteuren en ministers aangesteld. Het probleem is dat zij vaker geen ervaring hebben met de ambtenarij en comptabiliteits- regels.

Daardoor kunnen zij moeilijk herkennen als er sprake is van corruptie wanneer stukken bij hun worden overlegd om te tekenen. Zo kunnen zij ook in een val worden gelokt en moeten dan instaan voor de consequenties”, legt ze uit

Misiedjan: “Als ik mijn directieleden betrap op corruptie, ga ik ze gelijk aangeven. Ik verwacht van hun dat als zij mij stukken aanbieden nadat deze eerst naar eer en geweten zijn gescreend.”

Volgens de bewindsman zijn twee mensen nodig voordat omkoping plaats kan vinden waardoor niet alleen de ambtenaar die misbruik maakt van zijn positie blaam treft. Vanaf de standhouder onder de markt die een vergunning misloopt wegens corruptie tot grote buitenlandse maatschappijen die regeringsleden omkopen om contracten en concessies binnen te halen, zouden allemaal als voorbeeld kunnen dienen van de druk die ook van buitenaf wordt uitgeoefend door kapitaalkrachtigen.

Huis kopen

Volgens UNDP-landenvertegenwoordiger in Suriname, Thomas Gittins, heeft zijn organisatie een policy waarbij topfunctionarissen verboden worden om giften te accepteren die een hogere waarde hebben dan 35 US dollar.

Dat zou volgens Misiedjan een goed voorbeeld voor Suriname zijn. “Ik zelfs accepteer helemaal niets. Het begint allemaal klein en wordt steeds groter.

Straks kom je in de verleiding om een huis in Florida te nemen”, zei de bewindsman, vermoedelijk in een sneer naar oud-minister Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen die ervan wordt verweten een huis in Amerika te hebben gekocht met geld van Iamgold. “Maar het hoeft niet perse Florida te zijn, het zou ook in Rusland of Santigron kunnen zijn”, zei hij cynisch verder.

De training duurt tien dagen en wordt gefinancierd door J&P. Met uitzondering van Ruimtelijke ordening Grond en Bosbeheer, zijn alle ministeries vertegenwoordigd.