Justitieminister bekijkt wettelijk kader sporttest

12/02/2017

PARAMARIBO - Justitieminister Jennifer van Dijk–Silos zal het wettelijk kader voor de sporttest voor bevordering van politieambtenaren evalueren. Zij zal ook nagaan of de juiste procedure is gevolgd om de sporttest onderdeel te maken van de beoordeling van politieambtenaren. Dat zijn de bewindsvrouw en het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) eerder deze maand overeengekomen. Dit zegt Van Dijk-Silos tegen de Ware Tijd.

De SPB blijft namelijk van mening dat de sporttest onrechtmatig is. De minister belooft dat als het wettelijk kader ontbreekt, dit in orde zal worden gemaakt. Voor haar staat wel vast, dat de sporttest onderdeel blijft van het bevorderingsbeleid van het Korps Politie Suriname. De minister, korpsleiding en de bond hebben afspraken gemaakt over de werkwijze in afwachting van het moment dat de rechtmatigheid van de sporttest en de uitvoering volledig zullen zijn uitgezocht.

Partijen hebben situaties vastgesteld, waarbij aan korpsleden voorlopige vrijstelling wordt verleend, die vanwege een overmachtsituatie niet kunnen deelnemen aan de test. Van Dijk-Silos kan zich niet voorstellen dat er in het verleden bevorderingen van politieambtenaren zijn tegengehouden, omdat er van hun geen sporttest is afgenomen of doordat zij de test niet hebben behaald vanwege medische redenen. Aan het gesprek nam ook deel sportdeskundige Michael Watson. Hij heeft partijen geadviseerd over de gangbare didactische mogelijkheden bij het beoordelen van agenten.

Zowel de minister, de korpsleiding als de SPB vinden dat de beoordelingsnormen veel te streng zijn en daaromtrent heeft Watson enkele voorstellen gedaan. De politieambtenaren worden op drie onderdelen getest en het was zo dat de ambtenaren voor alle drie een target moesten halen om de gehele test succesvol af te ronden. De bewindsvrouw vergelijkt deze target met het hoogst mogelijke cijfer, een tien, dat een kandidaat zou kunnen halen. Zij vindt niet dat er van de politieambtenaar verwacht mag worden dat hij voor elk onderdeel een tien moet halen.

Er is nu echter afgesproken dat hij voor de drie onderdelen gemiddeld een zes moet behalen en minimaal een vier voor een onderdeel. De justitieminister zal de afgekeurde bevorderingen naar aanleiding van een niet behaalde sporttest van de afgelopen periode ook evalueren. Korpslui die vanwege een aantoonbare overmachtsituatie de sporttest niet hebben behaald of niet hebben gemaakt, zullen opnieuw daartoe in de gelegenheid gesteld worden.

Bron: de Ware Tijd, Suriname